Medlemskap

MEDLEMSKAP


Vi erbjuder idag medlemskap för centrala- och lokala organisationer samt stödmedlemmar (organisation eller privatperson).


Centrala organisationer: 5000kr/år

Denna kategori är de som grundat CfA och är Centralorganisationer.

De har alla förmåner och möjlighet att påverka. CfA erbjuder också kurser för medlemsorganisationer i ämnen relaterade till arbetarhistoria i bred bemärkelse. För mer information, se fliken "Utbildning".

Rösträtt och nomineringsrätt.


Regionala och lokala organisationer: 750kr/år

Regionala och lokala organisationer som vill ha påverkansmöjligheter.

Möjligheter att få föreläsare och stöttning av CfA.

Rösträtt och nomineringsrätt.

 

Övriga organisationer: 200kr/år

Alla övriga organisationer och föreningar som vill ha påverkansmöjligheter.

Möjligheter att få föreläsare och stöttning av CfA.

Rösträtt och nomineringsrätt.

 

Stödmedlemmar: 200kr/år

Enskilda personer som vill stötta föreningen och ha möjligheter att få en föreläsare och att bevista årsmöte. Som stödmedlem får du information om seminarier, utställningar och annan verksamhet på CfA.

Du har nomineringsrätt till, men ej rösträtt på årsmöte.

 

Det ingår även en bok vid nytecknande av medlemskap. Hämtas på CfA efter överenskommelse. 2018 gäller det boken "Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse". Kontakta kansli@arbetarhistoria.org.


Betalning:

Bankgiro 449-4274 eller Swish på 123 203 73 15.

Glöm inte att ange namn och adress.