Medlemskap

MEDLEMSKAP


Vi erbjuder idag medlemskap för centrala- och lokala organisationer samt stödmedlemmar (organisation eller privatperson).


Centrala organisationer: 5000kr/år

Denna kategori är de som grundat CfA och är Centralorganisationer.

De har alla förmåner och möjligheter att påverka. CfA erbjuder om möjlighet finns också kurser för medlemsorganisationer i ämnen relaterade till arbetarhistoria i bred bemärkelse. För mer information, se fliken "Utbildning".

Rösträtt och nomineringsrätt.


Lokala organisationer: 750kr/år

Alla organisationer som ej är Centrala och vill ha påverkansmöjligheter.

Möjligheter att få föreläsare och stöttning av CfA.

Rösträtt och nomineringsrätt.


Stödorganisationer/medlemmar: 200kr/år

Organisationer och enskilda personer som vill stötta föreningen och ha möjligheter att få en föreläsare och att bevista årsmöte.

Som stödmedlem får du information om seminarier, utställningar och annan verksamhet på CfA.

Du har nomineringsrätt till, men ej rösträtt på årsmöte.


Det ingår även en bok vid nytecknande av medlemskap. Hämtas på CfA efter överenskommelse. 2018 gäller det boken "Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse". Kontakta kansli@arbetarhistoria.org.


Betalning:

Bankgiro 449-4274 eller Swish på 123 203 73 15.

Glöm inte att ange namn och adress.