Databas gräv där du står cirklar

DATABAS ÖVER GRÄV-DÄR-DU-STÅR-CIRKLAR

 

Bakgrund:

 

Mot bakgrund av att det saknades en samlad kunskap om alla de gräv- och forskningscirklar som varit verksamma i Sverige tog CfA initiativ till att skapa en sökbar databas över de gräv- och forskningscirklar med arbetarhistorisk inriktning som bedrivits i Sverige sedan 1970-talets början.

 

 

Innehåll:

 

Databasen består idag (2019-02-26) av 1.047 poster, där en post kan innebära allt från en cirkel till projekt med flera hundra cirklar.

Bakom posterna döljer sig fler än 3.200 cirklar med över 26.000 deltagare!

 

Större delen av innehållet består av cirklar som genererat sökbara resultat, t ex böcker, arbetarspel och museer. Nästa steg blir att kontakta förbund och föreningar samt att besöka olika arkiv, där vi antar att mycket material finns gömt. Grova uppskattningar har gjorts och kommit fram till att det troligen genomförts kring 10.000 grävcirklar med över 100.000 deltagare. Det finns med andra ord mycket arbete kvar att göra.

 

 

Åtkomst:

 

Databasen över gräv-där-du-står-cirklar ligger på Lunds universitets hemsida.

Du kan även skapa en Excel-fil med hela databasen (2019-02-26) genom att klicka på länken "Databas exportfil" och sedan spara ner den till din dator.

 

 

Urvalskriterier:

 

Det är inte alltid lätt att bedöma huruvida en cirkel ska tas med i databasen eller ej. Grunden för databasens innehåll är:

"Forsknings- och ”gräv-där-du-står-cirklar” från 1970-talet och framåt med arbetarhistorisk inriktning."

 

Utöver ovan definition har vi bl a tagit följande kriterier i beaktande:

 

- Cirkeln ska ha minst 4 deltagare

 

- Är arbetsmetoden samstämmig med en studiecirkels kan den tas med.

 

- Även om det är lite arbetarhistoria i materialet ska den tas med. Det är möjligt att cirkeln har mer info, men valt att inte presentera det.

 

- Hellre fria än fälla. Är det en gråson ska cirkeln tas med.

 

 

Utveckling:

 

Vi arbetar för fullt med databasen. Vi söker och lägger kontinuerligt in nya poster och håller även på att utveckla databasen, t ex med nya fält och bättre sökmöjligheter. Programmering pågår, men vi har för närvarande ingen tidplan för när det kommer att vara klart. När allt är produktionssatt kommer vi även att lägga upp en manual för hur databasen fungerar och vad fälten innehåller.

 

Ändringar:

2018-12-18: Vid sökning av poster hämtas nu resultaten från alla fält i databasen. Tidigare har sökning endast gjorts mot fälten namn, ämne, ort eller startår.

 

 

Saknar vi någon cirkel?

 

Om du känner till någon cirkel som saknas i vår databas får du gärna höra av dig till vårt kansli på kansli@arbetarhistoria.org.

Detsamma gäller om du ser att någon post som bör kompletteras eller justeras.