Forskningsprojekt

FORSKNINGSPROJEKT


Trucking in the free world – makt, mobilitet och yrkeskultur bland lastbilschaufförer


F.n. arbetar vi i en forskargrupp, med deltagare från olika lärosäten, med ett större forskningsprojekt om de senaste decenniernas utveckling inom åkeribranschen. En viktig utgångspunkt är den kris inom svensk åkerinäring och inom lastbilschaufförsyrket som under senare decennier blivit allt mer uppenbar och uppmärksammad, t.ex. genom otillåten cabotagetrafik, anlitandet av falska ensamföretagare istället för fast anställda chaufförer och utlänska chaufförer på svenska vägar som lever under närmast slavlika förhållanden.


Mot bakgrund av dessa och en del andra förhållanden vill vi genomföra ett antal delstudier, samtliga med fokus på åkerianställda lastbilschaufförer i fjärrtrafik och samtliga i ett historiskt perspektiv. Bl.a. vill vi undersöka hur yrkeskulturen och yrkesientiteten har förändrats och vilken roll den ökade IT-användningen har spelat för yrkets karaktär.

Främlingsfientlighet och arbetarrörelse


Projektet, som finansierades av Vetenskapsrådet, slutredovisades 2014. Förutom artiklar och presentationer vid svenska och internationella konferenser, har projektet även genererat två monografier: Socialdemokrater möter invandrare. Arbetarrörelsen, invandrarna och främlingsfientligheten i Landskrona under efterkrigstiden av Hans Wallengren samt En idé större än döden - en fascistisk arbetarrörelse i Sverige, 1933-1945, av Victor Lundberg, båda utgivna våren 2014.


Vetenskaplig ledare för projektet var professor Lars Berggren. Medverkade gjorde även universitetslektor Victor Lundberg och fil dr Hans Wallengren, samtliga med anknytning till CfA. Kontaktperson: Hans Wallengren (hans.wallengren@hist.lu.se).