Medlemsorganisationer

MEDLEMSORGANISATIONER 2021

Följande organisationer är anslutna till Centrum för Arbetarhistoria.


LO och fackliga förbund

LO
Byggnadsarbetareförbundet
Elektrikerförbundet
Fastighetsanställdas Förbund
GS – Facket för Skogs-, Trä och Grafisk bransch
Handelsanställdas Förbund
Hotell och Restaurang
IF Metall
Kommunalarbetareförbundet
Livsmedelsarbetareförbundet
Musikerförbundet
Pappersindustriarbetareförbundet
Transportarbetareförbundet


Fackliga avdelningar

Byggnads Skåne, Malmö
Fastighets avd 5, Region Syd, Eslöv
Handels avd 1, Malmö
Handels avd 4, Kristianstad
Handels avd 6, Helsingborg
IF Metall Mittskåne, avd 48, Hässleholm
IF Metall Nordvästra Skåne, avd 49, Helsingborg
IF Metall Östra Skåne, avd 47, Kristianstad
Kommunal avd Skåne län, Lund
LO-distriktet i Skåne
Pappers avd 21, Nymölla
Transport avd 12, Malmö
Transport avd 14, Helsingborg


Politiska organisationer

Burlövs Arbetarekommun
Landskrona Arbetarekommun
SAP i Skåne
Socialdemokratiska Kvinnodistriktet i Skåne
Vänsterpartiet i Skåne
Vänsterpartiet i Helsingborg
Vänsterpartiet i Landskrona
Ängelholms Arbetarekommun


Folkbildningsorganisationer

ABF
ABF Skåne
ABF Nordvästskåne
ABF Skåne Nordost, Hässleholm
ABF Malmö-Lomma
ABF Mittskåne, Lund
ABF Sydvästra Skåne
ABF Österlen
Albins Folkhögskola
Glokala Folkhögskolan, Folkbildningsföreningen
Kvarnby Folkhögskola
Malmö Folkhögskola


Övriga organisationer

AKS Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap
ARAB Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne
Folkets Hus i Landskrona
Folkets Hus i Staffanstorp
PRO-distriktet i Skåne
Skånes Arkivförbund
Statarmuseet i Skåne
Verdandi Landskrona
Verdandi SkåneDärtill har föreningen ett antal stödmedlemmar. Genom stödmedlemskap ges enskilda en möjlighet att stödja föreningen.