Styrelse

Styrelse 2024-2025


Lars Berggren, ordförande

Arbetshistoriska seminariet

Mikael Andersson, kassör

IF Metall sydvästra Skåne

Niklas Karlsson

Landskrona arbetarkommun

Joakim Sandell

SAP Skåne

Stig Ålund

PRO Skåne

Birgitta Eriksson

PRO Skåne

Bo Rösler

Folkets Hus och Parker, södra regionen

Kerstin Engle

SAP Skåne

Kristin Linderoth

Arbetshistoriska seminarietSuppleanter:

Peter Böök

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona

Johan Pettersson

Socialdemokraterna i Skåne