Styrelse

Styrelse 2023-2024


Lars Berggren

Arbetshistoriska seminariet, ordf

Niklas Karlsson

Landskrona Arbetarekommun

Mikael Andersson

IF Metall, sydvästra Skåne

Kjell Arvedson

ABF Skåne

Kerstin Engle

Socialdemokraterna i Skåne

Eskil Rönér

Vänsterpartiet i Helsingborg

Bo Rösler

Folkets Hus och Parker, södra regionen

Joakim Sandell

Socialdemokraterna i Skåne

Stig Ålund

PRO Skåne

Suppleanter:

Peter Böök

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona

Johan Pettersson

Socialdemokraterna i Skåne

Adjungerade till styrelsen är:

Hans Wallengren

Arbetshistoriska seminariet

Magnus Olofsson

Arbetshistoriska seminariet

Emma Hilborn

Arbetshistoriska seminariet