Vad är CfA

VAD ÄR CfA?

 

CfA är en centrumbildning bestående av Lunds universitet genom historiska institutionen samt den ideella föreningen CfA och Arbetarrörelsens arkiv. Målsättningen är att skapa en institution för forskning, undervisning och utställningsverksamhet för att samla, sprida och utveckla kunskapen om arbetets och arbetarnas historia i vid bemärkelse.