Sponsorer

SPONSORER


Utan stöd skulle CfA inte kunna upprätthålla sin verksamhet. Vi är därför mycket tacksamma för allt hjälp vi får.


Även våra medlemsorganisationer och stödmedlemmar stöttar verksamheten genom sitt medlemskap. Våra medlemsorganisationer kan du se om du följer länken "Medlemsorganisationer".


Är du intresserad av att stödja Centrum för Arbetarhistoria?

Förutom medlemskap finns det möjlighet att hjälpa till ekonomiskt och praktiskt. Kontakta CfA via e-post för mer information och vidare samtal.


Nedan kan ni läsa om de som varit med och stöttat oss i vårt arbete.


Landskrona Stad

Landskrona Stad har under många år bistått CfA med lokaler. Först i Fridhill på Folkets Hus och för närvarande på Citadellet. Landskrona Stad har vid några tillfällen också bistått med lokaler vid CfA konferenser.


Lunds universitet

För att utveckla verksamheten har ett långsiktigt avtal slutits mellan CfA och Lunds universitet. Avtalet innebär att parterna delar på kostnaden för en professor i arbetarhistoria. Därutöver bekostar universitetet genom historiska institutionen en tjänst som föreståndare vid CfA inklusive delar av den vetenskapliga verksamheten, däribland ett vetenskapligt råd tillsatt av historiska institutionen. Universitetet bistår även med plats till vår databas för forskningscirklar.


Jacob Wallenbergs Stiftelse

Denna stiftelse skänkte pengar till vårt arbete med databasen över gräv där du står- och forskningscirklar med arbetarhistorisk inriktning.

Arbetet inom detta projekt startar 1 november 2018.

Stockholms Arbetareinstitutsförening

Denna stiftelse skänkte pengar till vårt arbete med databasen över gräv där du står- och forskningscirklar med arbetarhistorisk inriktning.

Arbetet pågick under 2017 och hjälpte oss att hitta mycket material.

Elisabeth Rausings Minnesfond

Denna stiftelse skänkte pengar till vårt arbete med databasen över gräv där du står- och forskningscirklar med arbetarhistorisk inriktning.

Arbetet pågick under 2017 och hjälpte oss att hitta mycket material.

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Denna stiftelse skänkte pengar till vårt arbete med databasen över gräv där du står- och forskningscirklar med arbetarhistorisk inriktning.

Arbetet pågick under 2017 och hjälpte oss att hitta mycket material.MEDLEMSORGANISATIONER