Arbetshistoriska seminariet

ARBETSHISTORISKA SEMINARIET

 

Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet bedriver sedan 1985 en öppen seminarieverksamhet som syftar till att öka den historiska förståelsen för samhällsförändring ur ett underifrånperspektiv. Verksamheten strävar efter att vara en mötesplats för akademiker och en intresserad allmänhet runt om i Skåne. Om du har tips eller förslag på föredrag och föredragshållare – eller vill ha mer information om något av våra föredrag är du välkommen att kontakta Mikael Ottosson på tel. 0725-866122 eller via mail mikael.ottosson@hist.lu.se.

Höstterminen 2020

 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och på grund av Coronaläget kan ändringar i programmet behöva genomföras med kort varsel. Kontakta gärna ansvarig ABF-avdelning för mer information.

 


OM KOLGRUVAN I STABBARP - OCH OM ARBETARKULTUREN RUNT DE SKÅNSKA GRUVORNA


Föredrag av Kalle Brolin
Tisdag 29 september, klockan 18.00 – 19.30, ABF, Kanalgatan 30 A, Eslöv


De enda kolgruvor som funnits i Sverige låg i nordvästra Skåne, med gruvan i Stabbarp som ett undantag. Med utgångspunkt från kolgruvan i Stabbarp berättar Kalle Brolin om de skånska kolgruvornas bakgrundshistoria, och om de olika kulturyttringar som uppstod runtom gruvorna, bland arbetare och deras närstående: målningar, poesi, romaner och musik med motiv och berättelser från gruvorten. Kalle Brolin är konstnär och har gjort ett flertal filmer och föreställningar om förbindelser mellan skånska kolgruvor och sockerbruk. Hans filmer har visats i utställningar på Malmö konstmuseum och Moderna Museet i Stockholm.


Kalle Brolin är född och uppväxt i nordvästra Skåne.


På grund av rådande restriktioner beroende på Covid-19 kommer antalet platser att vara begränsat och föranmälan krävs. Anmälan sker via mail: eva.bengtsson@abf.se eller via sms 0722-025768.


Föredraget är ett samarrangemang mellan Centrum för Arbetarhistoria, ABF MittSkåne och ABF Skåne.Epidemier och epidemihantering i 1800-talets Sverige


Föredrag av Helene Castenbrandt
Torsdag 8 oktober, kl. 18:30 – 20:00, Albins folkhögskola, Eriksgatan 108 Landskrona


När vi nu står mitt uppe i en pandemi kan det vara all idé att blicka bakåt mot tidigare dramatiska skeenden. Under 1800-talet drabbades världen av flera förödande kolerapandemier. Europa nåddes av sjukdomen för första gången i början av 1830-talet, vilket inledningsvis föranledde kraftfulla åtgärder. I likhet med i dag debatterades livligt hur kolerans framfart bäst skulle hindras. I den medicinhistoriska forskningen har flera teorier kring varför åtgärder kom att skilja sig åt mellan länder lyfts fram. I detta föredrag ska vi stifta bekantskap med 1800-talets epidemier och vad man då gjorde för att hindra smittsamma sjukdomar från att ta sig in i landet och spridas vidare. Fokus är på Europa och Sverige.


Helene Castenbrandt är medicinhistoriker med doktorsexamen i historia. I sin avhandling studerade hon epidemier i Sverige under 1700- och 1800-talen och i sin fortsatta forskning har hon arbetat med frågor kring folkhälsans och medicinens föränderliga villkor. Sedan 2019 är hon anställd vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet.


På grund av rådande restriktioner beroende på Covid-19 kommer antalet platser att vara begränsat och föranmälan krävs. Anmälan sker via telefon: 042 - 590 42 eller mejl kresimir.andelic@abf.se.


Föredraget är ett samarrangemang mellan Centrum för arbetarhistoria, ABF NorvästSkåne, ABF Skåne och Albins folkhögskola.EN VÄRLD ATT LÄNGTA TILL OCH HOPPAS PÅ. HÅLLBARHET I DÅTID, NUTID OCH FRAMTID


Föredrag av Fredrik Björk
Lördag 10 oktober, klockan 13.00 – 14.30, Statarmuseet, Torupsvägen 606-59, Bara


Statarmuseet i Skåne firar Världsmiljödagen tillsammans med Fredrik Björk, som håller en föreläsning om hållbar samhällsutveckling!


Utmaningarna för en hållbar samhällsutveckling har diskuterats länge, men befinner sig idag kanske mer i centrum av samhällsdebatten än tidigare. Begrepp som flygskam, klimatångest och konsumtionsdepression indikerar också att hållbarhetens utmaningar internaliseras.


För många är det tydligt att det finns ett behov av att ställa om, från rådande sociala och ekonomiska system, tankefigurer och livsstilar, till någonting annat. Men vart kan vi rikta vårt hopp? Mot österländsk filosofi eller innovativa tekniska landvinningar? Smarta städer eller prepping?


I föreläsningen kopplar Fredrik Björk, miljöhistoriker vid Malmö universitet, aktuella händelser med långa utvecklingslinjer för att diskutera hur historiska erfarenheter kan bidra till att öka välbefinnande och hållbarhet.


Föranmälan krävs! Man anmäler sig till brevladan@statarmuseet.com eller 040-447090. Endast 20 platser!


Du kan se föreläsningen livestreamad via Statarmuseets facebooksida.


ABF följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och information med anledning av den pågående pandemin.


Arrangörer: Centrum för Arbetarhistoria, Statarmuseet, ABF Sydvästra Skåne, ABF Skåne.


För mer information eller frågor kontakta 0410 - 482 64 eller alex.ekstrand@abf.se.

SEMINARIESERIER PDFHT2020


VT2020

 

HT2019


VT2019

 

HT2018

 

VT2018

 

HT2017

 

VT2017

 

HT2016

 

VT2016

 

HT2015

 

VT2015

 

HT2014

 

VT2014

 

HT2013

 

VT2013

 

HT2012

 

VT2012

 

HT2011

 

VT2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

 

2004

 

2003

 

2002

 

2001

 

2000

 

HITTA OSS


E-post: kansli@arbetarhistoria.org

Postadress:

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16
261 33 Landskrona

ÖPPETTIDERMåndag - Fredag: Enligt överenskommelse

Lördag & söndag: Stängt


Webbansvarig: kansli@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2020-11-21

Copyright © All Rights Reserved