Arbetshistoriska seminariet

ARBETSHISTORISKA SEMINARIET

Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet bedriver sedan 1985 en öppen seminarieverksamhet som syftar till att öka den historiska förståelsen för samhällsförändring ur ett underifrånperspektiv. Verksamheten strävar efter att vara en mötesplats för akademiker och en intresserad allmänhet. För närmare upplysning, kontakta Emma Hilborn via mail: emma.hilborn@hist.lu.se.

Vårterminen 2022


Allmän rösträtt? Om vilka som fått och inte fått rösta i demokratins Sverige
Föredrag av Martin Ericsson

Torsdag 28 april 2022, kl. 19.30, ABF Malmö, Spånehusvägen 47, Malmö


För hundra år sedan infördes allmän rösträtt i Sverige – så brukar det heta. Men fick verkligen ”alla” rösta? Hur har rösträttens gränser förändrats under de senaste hundra åren? Hur har ekonomiska förhållanden, ålder, medborgarskap och funktionsvariation påverkat rätten att rösta?


Martin Ericsson är forskare i historia vid Lunds universitet. Han presenterar i sitt föredrag resultaten från forskningsprojektet Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921, som han har deltagit i.


Föredraget arrangeras av Centrum för Arbetarhistoria och ABF Skåne.



Drontmannen
Föredrag av Peter K. Andersson

Söndag 1 maj 2022, kl. 14.00, Byaföreningen, Ausåsvägen 271, 262 92, Ängelholm. OBS ny lokal


I sin senaste bok Drontmannen skildrar Peter K. Andersson sina mödor med att försöka komma nära Ausåsbon Johan Carlsson, som egenhändigt byggde en flygmaskin i början av 1900-talet. I föredraget berättas om den egensinnige byurmakaren Carlsson, men också om andra män och kvinnor som försökte flyga kring sekelskiftet 1900 och varför drömmen om att flyga började sprida sig ut på den skånska landsbygden vid den här tiden.


Peter K. Andersson är lektor i historia vid Örebro universitet och författare till ett flertal historiska böcker, bland annat På stadens skuggsida. Människor och brott i Jack the Rippers London (2017) och Komikerns historia (2020).


Föredraget arrangeras av Centrum för Arbetarhistoria och ABF Skåne.



De som blev kvar: sammanboende syskon på 1900-talets svenska landsbygd
Föredrag av Martin Dackling
Fredag 20 maj 2022, kl. 11.30, Statarmuseet, Torupsvägen 606-59, Bara


På 1990-talet blev de småländska bröderna Erik och Sigvard riksbekanta genom en dokumentärserie på SVT. I skildringen låg fokus på brödernas ålderdomliga levnadssätt och jordbruk, men de representerade samtidigt något nytt. Under 1900-talet etablerades successivt ett nytt slags bondehushåll på svensk landsbygd i form av ogifta syskon som fortsatte leva tillsammans. Det kunde röra sig om två bröder, en bror och en syster, eller flera syskon som fortsatte bo och bruka den gård de gemensamt vuxit upp på. Vad låg bakom dessa syskonjordbruk? Vilken roll spelade de för arbetsförhållanden i jordbruket? Utifrån bland annat skånska exempel tecknas i föredraget en ny bild av landsbygdens moderna historia.


Martin Dackling är docent och biträdande lektor vid Historiska institutionen vid Lunds universitet. I sin forskning har han studerat egendom, familj och hushåll på svenska landsbygd under de senaste två seklerna, bland annat i boken Istället för äktenskap: att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige (2018)


Föredraget är ett samarrangemang mellan Centrum för Arbetarhistoria, ABF Skåne och Statarmuseet.

Föreläsningen startar 11:30 och avslutas med lunch.

Lunchpris 125 kr, arrangemanget är kostnadsfritt.

Maten förbokas via: brevladan@statarmuseet.com eller 040-44 70 90



Från allmänning och källa till soptipp och surhål: (varför) ligger det en Lund begraven på Sankt Hans backar?
Guidning av Mikael Lövgren

Måndag 30 maj 2022, kl. 18.00, Samling vid Monumentet i Monumentparken i Lund kl. 17.45


En historisk guidning på Sankt Hans backar i Lund. Vad är det för historier som döljer sig under Sankt Hans backars nuvarande sceniska fasad? Vilka socioekologiska handlingar, ideologier och aktörer går att synliggöra och hur kan platsen tolkas utifrån ett humanekologiskt perspektiv? Genom olika nedslag i den historiska landskapsförvandlingen resonerar Mikael Lövgren kring hur ett landskap med en allmänning och en källa (Sankt Hans källa) över tid förvandlades till ett landskap med en soptipp och ett surhål, samt redogör för fynden från den arkeologiska utgrävningen som utfördes på platsen för över 50 år sedan. Några ortnamnsforskare menar att platsen för allmänningen, källan, soptippen och surhålet kanske överlappar med Lunds ursprung, det vill säga en möjlig hednisk kultplats. Samtidigt är landskapsförvandlingen en produkt av ”den stora accelerationen”: epoken efter andra världskriget som irreversibelt omskapade biosfären.


Mikael Lövgren har en kandidatexamen i socialantropologi och en masterexamen i humanekologi.


Föredraget arrangeras av Centrum för Arbetarhistoria och ABF Skåne.

SEMINARIESERIER PDF