Personal

Lars Berggren

lars.berggren@hist.lu.se


Lars är professor emeritus i historia och delaktig i forskning vid CfA.

.

Hans Wallengren

hans.wallengren@hist.lu.se


Hans är docent i historia och delaktig i forskning vid CfA.

Kristian Grankvist

kansli@arbetarhistoria.org

 

Kristian ansvarar för CfA hemsida.

Magnus Olofsson

magnus.olofsson@hist.lu.se

 

Magnus är forskare i arbetarhistoria, föreståndare vid CfA och ansvarar för Arbetarhistorikerkonferensen i Landskrona. Information om denna hittar du här.

Emma Hilborn

emma.hilborn@hist.lu.se


Emma är forskare i arbetarhistoria och kommer bl a att ha ansvar för cirkeldatabasprojektet. Information om detta hittar du här.

PERSONAL

 

CfA har ingen egen personal, men däremot arbetar några för föreningen på annat sätt.

För mer information om respektive person, klicka på deras bild.