Årsmöten

ÅRSMÖTE 2021 (Genomfört 13 april)

Denna sida uppdateras löpande med ny information inför årsmötetTid och plats:


När: Tisdagen den 13 april klockan 18.00


Var: Digitalt på https://lu-se.zoom.us/j/67483211467


Senaste anmälningsdag: 19 mars


Kallelse skickades ut via e-post och gjordes tillgänglig på CfA hemsida 2021-02-21. Dokument inför/till årsmötet:


Kallelse till CfA årsmöte 2021


Förslag till dagordning för årsmötet


Verksamhetsberättelse 2020


Verksamhetsplan 2021


Styrelsens nuvarande sammansättning


Valberedningens förslag


Reviderat förslag till stadgeändring


Stadgar


Resultatrapport


Balansrapport


Budget


Revisionsberättelse 2020Nomineringar och motioner:


Eventuella nomineringar och/eller motioner skickas till kansli@arbetarhistoria.org senast den 19 mars.Anmälan:


Information om anmälan till årsmötet skickades ut i samband med kallelsen.Möteshandlingar:


Möteshandlingar såsom dagordning m.m. kommer att läggas ut löpande här på hemsidan och/eller finnas tillgängliga vid årsmötet.