Årsmöten

ÅRSMÖTE 2024 den 7 MARS

Denna sida uppdateras löpande med ny information inför årsmötetTid och plats:


När: Torsdagen den 7 mars klockan 18.00.


Var: Verdanditorpet i Landskrona


Senaste anmälningsdag: 20 februari


Kallelse skickades ut per mejl samt lades upp här på hemsidan den 21 januari.Dokument inför/till årsmötet:


Kallelse till CfA årsmöte 2024


Förslag till dagordning för årsmötet 2024


Till medlemmar angående nomineringar


Verksamhetsberättelse 2023


Verksamhetsplan 2024


Valberedningens underlag 2024


Valberedningens förslag 2024


Stadgar


Resultatrapport 2023


Balansrapport 2023


Förslag till budget 2024


Revisionsberättelse 2023


Förslag till stadgeändringNomineringar och motioner:


Förslag och motioner från medlemmarna ska vara styrelsen tillhanda senast den 20 februari.
Sista datum för nomineringar till styrelsen är den 13 februari.Anmälan:


Information om anmälan till årsmötet skickades ut i samband med kallelsen.Möteshandlingar:


Möteshandlingar såsom dagordning m.m. kommer att läggas ut löpande här på hemsidan och/eller finnas tillgängliga vid årsmötet.