Konferens 2022

Arbete - Politik - Kultur - Historia

Det nionde svenska arbetarhistorikermötet ägde rum i Helsingborg den 27–28 oktober 2022.

All information hittar ni på Lunds universitets hemsida https://www.hist.lu.se/ahl/


Med konferensen vill vi samla människor som forskar om arbetarhistoria i bred bemärkelse: i begreppet arbetarhistoria inkluderar vi historiska perspektiv på hur människor ur de lägre folklagren har levt, tänkt, arbetat och gjort politik i det förflutna. Konferensen vänder sig både till forskare och till personer aktiva utanför akademin med ett intresse för arbetarhistoriska frågor.


Väl mött!
Magnus Olofsson & Emma Hilborn, Centrum för arbetarhistoria / Lunds universitet