Stödmedlem

STÖDMEDLEM


Privatpersoner och organisationer kan bli stödmedlemmar.Stödorganisationer/medlemmar: 200kr/år

Organisationer och enskilda personer som vill stötta föreningen.

Som stödmedlem får du information om seminarier, utställningar och annan verksamhet på CfA.

Du har nomineringsrätt till, men ej rösträtt på årsmöte.Det ingår även en bok vid nytecknande av medlemskap. Hämtas på CfA efter överenskommelse. 2018 gäller det boken "Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse". Kontakta kansli@arbetarhistoria.org.Betalning:

Bankgiro 449-4274 eller Swish på 123 203 73 15.

Glöm inte att ange namn och adress.