Arbetshistoriska seminariet

ARBETSHISTORISKA SEMINARIET

 

Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet bedriver sedan 1985 en öppen seminarieverksamhet som syftar till att öka den historiska förståelsen för samhällsförändring ur ett underifrånperspektiv. Verksamheten strävar efter att vara en mötesplats för akademiker och en intresserad allmänhet runt om i Skåne. Om du har tips eller förslag på föredrag och föredragshållare – eller vill ha mer information om något av våra föredrag är du välkommen att kontakta Mikael Ottosson på tel. 0725-866122 eller via mail mikael.ottosson@hist.lu.se.

Vårterminen 2020

 

SÅ JOBBADE VI PÅ SLAKTERIET I BYN

 

Föredrag av Marion Leffler

Måndag 9 mars, klockan 19.00 – 20.30, Bassängen, Sunnanväg 2, Kävlinge

 

1917 anlades i Kävlinge ett slakteri tillhörande Sydvestra Skånes Andelsslakteriförening. Från 1942 var namnet Scan. Livsmedelsproduktionen hade blivit en industri och Scan var Kävlinges största och viktigaste arbetsplats. 2008 lades slakteriet ner. Därmed blev Scan i Kävlinge historia och fabriksområdet är nu ett bostadsområde. Hur såg då arbetet och vardagen på Scan ut? Det har vi en del kunskap om eftersom några av alla som jobbade där gick med i en forskningscirkel 2009-2010 och berättade sin gemensamma och individuella historia i ord och bild. Det handlade bland annat om styckning, om att stå vid lockmaskinen och om det petnoga arbetet med att ta ut och förpacka griständer. Och om arbetsgemenskap, statusskillnader, ackordslöner, kvinno- respektive mansarbeten, råa men hjärtliga skämt och mycket mer. Marion Leffler är docent i historia vid Lunds universitet. Hon har skrivit och medverkat i en rad böcker om bland annat folkrörelser och lokalhistoria. Föranmälan krävs! Anmälan sker via mail: eva.bengtsson@abf.se eller via sms 0722-025768.

Föredraget är ett samarrangemang mellan Centrum för arbetarhistoria, Kävlinge kommun, ABF MittSkåne och ABF SkåneOM KOLGRUVAN I STABBARP - OCH OM ARBETARKULTUREN RUNT DE SKÅNSKA GRUVORNA

 

Föredrag av Kalle Brolin

 

Tisdag 21 april, klockan 18.00 – 19.30, Biblioteket, Norregatan 9, Eslöv

 

De enda kolgruvor som funnits i Sverige låg i nordvästra Skåne, med gruvan i Stabbarp som ett undantag. Med utgångspunkt från kolgruvan i Stabbarp berättar Kalle Brolin om de skånska kolgruvornas bakgrundshistoria, och om de olika kulturyttringar som uppstod runtom gruvorna, bland arbetare och deras närstående: målningar, poesi, romaner och musik med motiv och berättelser från gruvorten. Kalle Brolin är konstnär och har gjort ett flertal filmer och föreställningar om förbindelser mellan skånska kolgruvor och sockerbruk. Hans filmer har visats i utställningar på Malmö konstmuseum och Moderna Museet i Stockholm. Kalle Brolin är född och uppväxt i nordvästra Skåne. Föranmälan krävs! Anmälan sker via mail: eva.bengtsson@abf.se eller via sms 0722-025768.

 

Föredraget är ett samarrangemang mellan Centrum för Arbetarhistoria, ABF MittSkåne och ABF Skåne

 

 

KUSTNÄRA YRKESFISKE I FÖRÄNDRING

 

Föredrag av Malin Andersson

 

Tisdag 12 maj, klockan 18.00 – 19.30, Råå Museum, Museiplanen 1, Råå

Centrum för Arbetarhistoria, ABF Helsingborg och ABF Skåne

 

Fiskenäringen har genomgått förändringar av flera skilda slag sedan decennier. Samtidigt som fiskenäringen har rationaliserats har besöksnäringen vid kusten expanderat. Fiskarkåren har minskat i antal utövare och näringen måste förhålla sig till nya informella krav och förväntningar på turismutveckling, inte minst från politiskt håll. Malin Andersson, fil. dr i tjänstevetenskap, besvarar dessa frågor efter att ha utforskat den kustnära fiskenäringen längs västkusten under 2000-talets första årtionden. I fokus för presentationen står hennes avhandlingsstudie som uppvisar olika uttryck för den politiska styrningen av fiskenäringen och kustnära yrkesfiskares arbete med att välkomna besökare. Frågor som besvaras i föreläsningen är hur ett traditionellt arbete tar form i lokala ekonomier som präglas allt mer av turism och vad som egentligen sker i skärningspunkten mellan politisk styrning och yrkesfiskares vardag? Malin Andersson har författat avhandlingen vid Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg, Lunds Universitet.

 

Föredraget är ett samarrangemang mellan Centrum för Arbetarhistoria, Råå museum, ABF Helsingborg och ABF Skåne

 

 

EN VÄRLD ATT LÄNGTA TILL OCH HOPPAS PÅ. HÅLLBARHET I DÅTID, NUTID OCH FRAMTID

 

Föredrag av Fredrik Björk

 

Fredag 5 juni, klockan 13.00 – 14.30, Statarmuseet, Torupsvägen 606-59, Bara

 

Statarmuseet i Skåne firar Världsmiljödagen tillsammans med Fredrik Björk, som håller en föreläsning om hållbar samhällsutveckling! Utmaningarna för en hållbar samhällsutveckling har diskuterats länge, men befinner sig idag kanske mer i centrum av samhällsdebatten än tidigare. Begrepp som flygskam, klimatångest och konsumtionsdepression indikerar också att hållbarhetens utmaningar internaliseras. För många är det tydligt att det finns ett behov av att växla om, från rådande sociala och ekonomiska system, tankefigurer och livsstilar, till någonting annat. Men vart kan vi rikta vårt hopp? Mot österländsk filosofi eller innovativa tekniska landvinningar? Smarta städer eller prepping? I föreläsningen kopplar Fredrik Björk, miljöhistoriker vid Malmö universitet, aktuella händelser med långa utvecklingslinjer för att diskutera hur historiska erfarenheter kan bidra till att öka välbefinnande och hållbarhet.

 

Föredraget är ett samarrangemang mellan Centrum för Arbetarhistoria, Statarmuseet, ABF Sydvästra Skåne och ABF Skåne.

SEMINARIESERIER PDF


VT2020

 

HT2019


VT2019

 

HT2018

 

VT2018

 

HT2017

 

VT2017

 

HT2016

 

VT2016

 

HT2015

 

VT2015

 

HT2014

 

VT2014

 

HT2013

 

VT2013

 

HT2012

 

VT2012

 

HT2011

 

VT2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

 

2004

 

2003

 

2002

 

2001

 

2000

 

HITTA OSS


E-post: kansli@arbetarhistoria.org

Postadress:

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16
261 33 Landskrona

ÖPPETTIDERMåndag - Fredag: Enligt överenskommelse

Lördag & söndag: Stängt


Webbansvarig: kansli@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2020-01-07

Copyright © All Rights Reserved