Seminarie

Måndag 27/5, kl 19 – 20.30, Biblioteket i Skurup, Kyrkogatan 31


Storgods, bönder och statare

I föredraget berättas om en glömd och delvis gömd historia om dansk feodalism, dagsverkssystem, fideikommiss, avhysta byar, svensk agrar kapitalism och en jordreform som aldrig blev av. Vidare diskuteras huruvida utvecklingen vid Svaneholm och i Skurups socken var speciell och i så fall hur. Slutligen kommer Mats att beröra frågan om statarsystemet: När och varför uppstod det? Hur omfattande var det? Fanns det ett samband mellan statarkvinnornas situation och statarsystemets lönsamhet för godsen Föredragshållare är Mats Olsson, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet som bland annat har forskat om storgodsens ekonomi och arbetsorganisation i Skåne. Ett samarrangemang mellan Centrum för Arbetarhistoria, Skurups bibliotek och ABF.

HITTA OSSSlottet 11

261 31 Landskrona

Kansli: 0762 – 47 83 74

E-post: kansli@arbetarhistoria.org

ÖPPETTIDERMåndag - Fredag: Enligt överenskommelse

Lördag & söndag: Stängt


Webbansvarig: kansli@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2019-06-16

Copyright © All Rights Reserved