Seminarie

Fredag 7/12, kl. 13.15 – 15, LUX, Helgonavägen 3 i Lund, sal A:332.


Vem äger tiden? Ett idéhistoriskt perspektiv på arbetstidsfrågan i Sverige. Historikern Hans Dahlqvist presenterar en nyutgiven bok om arbetstidens idéhistoria. Frågan om att äga sin egen tid är av existentiell karaktär. Livet tar slut, och slutet är individuellt. När jag dör är det bara mitt liv som upphör. Hur jag förvaltar min levnadstid ter sig ur mitt enskilda perspektiv vara av monumental betydelse. Arbetstiden har sedan industrialismens framväxt utgjort den dominerande tiden för lönearbetaren. Det är en tid som lönearbetaren inte själv äger, och det är därigenom också en tid som påverkar den enskildes möjligheter att råda över sitt eget liv. Syftet med Dahlqvists bok är att belysa arbetarrörelsens kamp för och arbetsgivarintressenas strid mot en förkortad och reglerad arbetstid under perioden 1880-1925.

HITTA OSS
Slottet 11

261 31 Landskrona

Kansli: 0762 – 47 83 74

E-post: kansli@arbetarhistoria.org

ÖPPETTIDER
Måndag - Fredag: Enligt överenskommelse

Lördag & söndag: Stängt


Copyright © All Rights Reserved