Seminarie

Torsdag 25/4, kl. 18.30 - 20, Landskrona museum


Från Krönleins till Finn. Bryggare och bryggeriarbete i Landskrona 1888 – 2018.

Sett i ett historiskt perspektiv har öl och svagdricka haft en central position i det svenska kosthållet. Det var en energirik dryck som till skillnad mot vattnet var någorlunda rent. Bryggningen bedrevs småskaligt och hantverksmässigt i hemmen eller av små lokala bryggerier. Från 1800-talet slut industrialiserades branschen och bryggerierna blev allt större och allt färre. I Landskrona verkade Krönleins bryggeri mellan 1888 och 1962. Idag ser vi hur det växer fram lokala bryggerier, så kallade mikrobryggerier. I detta sammanhang ses det förindustriella hantverksmässiga bryggandet ofta i ett nostalgiskt skimmer. Under seminariet diskuterar historikern Mikael Ottosson från Lunds universitet och Joacim Larsen, VD på Brygghuset Finn i Landskrona ölbryggningens kulturhistoria, drivkrafter och framtid. Ett samarrangemang mellan Centrum för arbetarhistoria, Landskrona museum och ABF.

HITTA OSSSlottet 11

261 31 Landskrona

Kansli: 0762 – 47 83 74

E-post: kansli@arbetarhistoria.org

ÖPPETTIDERMåndag - Fredag: Enligt överenskommelse

Lördag & söndag: Stängt


Webbansvarig: kansli@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2019-04-17

Copyright © All Rights Reserved