Forskningscirklar

FORSKNINGSCIRKLAR


 

CfA har sina rötter i en forskningscirkel om statare och lantarbetare på Säbyholm som startades på 1990-talet. Sedan dess har CfA tillsammans med Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona och Lunds universitet uppmuntrat och startat flera Gräv-där-du-står-cirklar. Här nedan presenteras några av cirklarna. Fler finns att finna i vår databas över databas över gräv-där-du-står-cirklar som ligger på Lunds universitets hemsida. Du kan även spara ner hela databasen på en Excel-fil genom att klicka på länken "Databas exportfil" och sedan spara ner den till din dator.

 

 

 

Databas över gräv-där-du-står-cirklar

 

Mot bakgrund av att det saknades en samlad kunskap om alla de gräv- och forskningscirklar som varit verksamma i Sverige tog CfA initiativ till att skapa en sökbar databas över de gräv- och forskningscirklar med arbetarhistorisk inriktning som bedrivits i Sverige sedan 1970-talets början.

 

Databasen består idag (2018-10-01) av 971 poster, där en post kan innebära allt från en cirkel till projekt med flera hundra cirklar.

Bakom posterna döljer sig fler än 3.000 cirklar med över 26.000 deltagare!

 

Större delen av innehållet består idag av cirklar som genererat sökbara resultat, t ex böcker, arbetarspel och museer. Nästa steg blir att kontakta förbund och föreningar samt att besöka olika arkiv, där vi antar att mycket material finns gömt. Grova uppskattningar har gjorts och kommit fram till att det troligen genomförts kring 10.000 grävcirklar med över 100.000 deltagare. Det finns med andra ord mycket arbete kvar att göra.

 

 

 

Skromberga-Ekeby-projektet

 

Hösten 2007 initierade CfA tillsammans med ABF, Hembygdsföreningen i Billesholmstrakten och Skromberga Akademi ett brett lokal- och kulturhistoriskt projekt, Skromberga-Ekebys industri- och kulturhistoria (1850-2008). I centrum stod livet i gruvsamhället Skromberga och den ännu nästan helt intakta bruksmiljön från slutet av 1800-talet. Hösten 2008 startades inom projektet en forskningscirkel på temat Att vara ung i 1950- 1960-talens Ekeby och Skromberga med ett femtontal deltagare som träffades var tredje vecka under ett par års tid. Cirkeln resulterade hösten 2011 i en bok med samma titel. Boken kan beställas genom CfA:s kansli och kostar 100 kr.

 

 

 

Draka Kabel

 

För närvarande (februari 2014) har CfA nyligen avslutat samarbetet kring en flerårig forskningscirkel om den nu nedlagda kabelfabriken Draka Kabel i Ystad tillsammans med ABF och IF-Metall. Även denna forskningscirkel kommer att resultera i en bok: Vi ska inte låta oss raderas ut ur historien. Om arbete och kamratskap vid Draka Kabel i Ystad. Cirkeln resulterade hösten 2014 i en bok med samma titel. Boken kan beställas genom CfA:s kansli och kostar 100 kr.

 

 

 

Öresundsvarvets uppgång och fall

 

Ett ytterligare cirkelprojekt som initierades I samband med invigning av utställningen "Öresundsvarvets uppgång och fall" och det heldagsseminarium på detta tema som hölls på CfA den 12 november 2013, handlar om Öresundsvarvets historia i Landskrona. Om detta har en ny omgång av dokumentationsarbete nu inletts på CfA, trettio år efter nedläggningen, i form av cirkelverksamhet och intervjuer med f.d. varvsarbetare.

 

 

 

Socialdemokratiska Kvinnoförbundet

 

2013 startade på CfA en aktiv gräv-där-du-står-cirkel om Socialdemokratiska Kvinnoförbundets historia i staden.

 

 

 

Har du idéer?

 

CfA tar tacksamt emot idéer och uppslag till nya cirklar.

Vi kan även hjälpa till att starta nya cirkelprojekt eller stötta existerande med den kompetens som finns på CfA.

HITTA OSS
Slottet 11

261 31 Landskrona

Kansli: 0762 – 47 83 74

E-post: kansli@arbetarhistoria.org

ÖPPETTIDER
Måndag - Fredag: Enligt överenskommelse

Lördag & söndag: Stängt


Copyright © All Rights Reserved