Bilder från Arbetarrörelsens arkiv
 
 
   > In English

> Gästbok

Post- och besöksadress:
Slottet
261 31 Landskrona

Kansli:
0762 – 47 83 74
Säkrast 11-15 (fre 11-14.30)
margareta.wehlou@arbetarhistoria.org

Övriga kontaktpersoner:
Lars Berggren
0761 – 48 41 42

Bankgiro:
449-4274

Organisationsnummer:
844001-2212

 

Boken om Draka Kabels fabrik har arbetats fram av en studiecirkel som har grävt i historien, satt namn på gulnade fotografier och skrivit ner berättelser om livet i och utanför fabriken. > Läs mer!

 

AKTUELLT I URVAL

Konferenser

2015 - Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse
> Läs mer

2013 - Arbetarhistorikermötet i Landskrona
> Läs mer

2012 - Arbete och migration i Öresundsregionen
> läs mer

2011 - Fokus på arbetarhistoria
> läs mer

2009 - Konflikt och samförstånd
> läs mer

2007 - Arbetarhistorikermöte
> läs mer

2005 - Arbetarhistoria i brytningstid
> läs mer

 

Nyutkommna böcker

Förenen eder! Internationella perspektiv på arbetarhistoria

> Läs mer

Från CfA:s projekt om arbetarrörelse och främlingsfientlighet

> Läs mer om "Socialdemokrater möter invandrare"

Läs mer om "En idé större än döden" på
> förlagets hemsida!

> Fler publikationer från CFA

 
 

OBSERVERA ATT DEADLINE FÖR ANMÄLAN ÄR FRAMFLYTTAD TILL 15 MARS OCH ATT PRISET FÖR DOKTORANDER ENDAST ÄR 500 KR! Klicka här för att ladda ner Call for papers i större format

 

 

ARBETSHISTORISKA SEMINARIET VT 2017

Nästa seminarium äger rum torsdagen 30/3, kl. 18.30 – 20.00 i filmsalen på Landskrona museum.

Rubriken är ”Svenskarna i Hooverville” Föredraget handlar om de utblottade svenskar som levde i en av Seattles illa beryktade kåkstäder under 1930-talet, och om de reaktioner som deras belägenhet gav upphov till i Sverige och inom den svenskamerikanska medelklassen i Seattle. Hans Wallengren, historiker vid Lunds universitet och Centrum för arbetarhistoria, har nyligen forskat om detta ämne och berättar här om några av sina forskningsresultat.

Vårens program i sin helhet finns att beskåda här tillsammans med ett arkiv där du kan titta på tidigare års program.

 

 

Välkomna att söka i vår databas över forsknings- och grävcirklar - nu med över 700 poster!

Centrum för Arbetarhistorias databas över forsknings- och grävcirklar med arbetarhistorisk inriktning kan nås genom denna länk. Vi arbetar kontinuerligt med att lägga in nya cirklar och komplettera uppgifterna om de cirklar som redan finns i registret. i detta arbete behöver vi också din hjälp. Har du uppgifter om cirklar som du tycker hör hemma i denna databas kan du mejla dessa till hans.wallengren@hist.lu.se. Databasen innehåller f.n. (december 2016) 700 poster med sökbara uppgifter om forsknings- och grävcirklar med arbetarhistoriska teman, de äldsta från 1970-talet. Bakom de 700 posterna döljer sig minst 1750 cirklar med minst 10700 deltagare!!

 

 

ARBETARHISTORIKERMÖTET 6-7 MAJ 2015

Temat för 2015 års upplaga av Arbetarhistorikermötet i
Landskrona var "Berättelser", förstått i bred bemärkelse. Konferensen samlade ca 70 forskare och representanter från CfA:s medlemsorganisationer från hela landet. Bilder från konferensen ligger på vår facebooksida. Nästa arbetarhistoriska konferens i Landskrona går av stapeln i april eller maj 2017.
> Läs mer om konferensen

 

Ny bok

Proletärer i alla länder, förenen Eder! Uppmaningen är välkänd och förmodligen lika aktuell idag som när den först skrevs 1848. Arbetarrörelsens historia är berättelsen om människor som slutit sig samman för att vinna politisk demokrati, ekonomisk rättvisa och människovärde. Det är berättelser om hur män och kvinnor organiserat sig och solidariserat sig med andra; såväl lokalt och nationellt som internationellt. Allt detta återspeglas i föreliggande volym vars artikelförfattare skriver arbetarhistoria med olika perspektiv.
I Förenen eder! belyses en mångfald av olika perspektiv. Artiklarna handlar om en rad olika problemområden inom det arbetarhistoriska forskningsfältet, har en vid spännvidd över tid och rum, synliggör kvinnor och män som historiska aktörer. Antiologin bygger på texter som presenterades vid Arbetarhistorikermötet i Landskrona, den
25-26 april 2013. > Klicka här för att gå till beställningssidan!

 

 

 

  
 

 

 

 

  cc   webmaster@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2017-03-20