Bilder från Arbetarrörelsens arkiv
 
 
   > In English

> Gästbok

Post- och besöksadress:
Slottet
261 31 Landskrona

Kansli:
0762 – 47 83 74
Säkrast 11-15 (fre 11-14.30)
kansli@arbetarhistoria.org

Övriga kontaktpersoner:
Lars Berggren
0761 – 48 41 42

Bankgiro:
449-4274

Organisationsnummer:
844001-2212

 

Boken om Draka Kabels fabrik har arbetats fram av en studiecirkel som har grävt i historien, satt namn på gulnade fotografier och skrivit ner berättelser om livet i och utanför fabriken. > Läs mer!

 

AKTUELLT I URVAL

Konferenser

2017 - Bilder av arbete och arbetarrörelse
> Läs mer

2015 - Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse
> Läs mer

2013 - Arbetarhistorikermötet i Landskrona
> Läs mer

2012 - Arbete och migration i Öresundsregionen
> läs mer

2011 - Fokus på arbetarhistoria
> läs mer

2009 - Konflikt och samförstånd
> läs mer

2007 - Arbetarhistorikermöte
> läs mer

2005 - Arbetarhistoria i brytningstid
> läs mer

 

Nyutkommna böcker

Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse (2017)

> Läs mer

Från CfA:s projekt om arbetarrörelse och främlingsfientlighet

> Läs mer om "Socialdemokrater möter invandrare"

Läs mer om "En idé större än döden" på
> förlagets hemsida!

> Fler publikationer från CFA

 
 

Arbetshistoriska seminariet

 

Socker i kaffet och döda fiskar i Vegeån. Perspektiv på svensk sockerhistoria.

Från att ha varit en eftertraktad lyxvara, importerad från tropikerna förvandlades socker under 1800- och 1900-talet till ett baslivsmedel som även idag står för en betydande del av kostens energiinnehåll. Dagens kritiska diskussion kring sockrets vara eller inte vara i kosthållningen har även den en tämligen lång historia, som med varierande intensitet pågått parallellt med ökningen av tillsatt socker i våra livsmedel. Samtidigt var den svenska sockerindustrin kring sekelskiftet 1900 en av sin tids värsta miljöbovar. Föredragshållare är Fredrik Björk, som är miljöhistoriker vid Malmö universitet. I fokus för hans pågående avhandlingsarbete ligger den svenska sockerproduktionen och -konsumtionen under perioden 1880-1940. Ett samarrangemang mellan Centrum för arbetarhistoria och ABF Helsingborg.

Seminariet äger rum Torsdag 11/10, kl 18.30 – 20, Byabetan, Norra Torggatan 7 i Hasslarp. Det är ett samarrangemang mellan Centrum för arbetarhistoria och ABF- Helsingborg.

Hela hösten program kan beskådas här. Via den sidan kommer du även åt äldre program.

 

I maj eller juni 2019 är det dags för en ny arbetarhistorisk forskarkonferens i Landskorna. Call for papers är att vänta under senhösten 2018. Här nedan kan du läsa om förra årets konferens.

Klicka >här för att komma till konferensens hemsida!

> Konferensprogram (pdf)

> Sessionsprogram (pdf)

 

Välkomna att söka i vår databas över forsknings- och grävcirklar - nu med över 900 poster!

Centrum för Arbetarhistorias databas över forsknings- och grävcirklar med arbetarhistorisk inriktning kan nås genom länken nedan. Vi arbetar kontinuerligt med att lägga in nya cirklar och komplettera uppgifterna om de cirklar som redan finns i registret. Databasen innehåller f.n. (november 2017) 924 poster med sökbara uppgifter om forsknings- och grävcirklar med arbetarhistoriska teman, de äldsta från 1970-talet. Bakom de 924 posterna döljer sig minst 3000 cirklar med totalt bortåt 25.000 deltagare!

Härifrån når du databasen länk.

 

 

ARBETARHISTORIKERMÖTET 6-7 MAJ 2015

Temat för 2015 års upplaga av Arbetarhistorikermötet i
Landskrona var "Berättelser", förstått i bred bemärkelse. Konferensen samlade ca 70 forskare och representanter från CfA:s medlemsorganisationer från hela landet. Bilder från konferensen ligger på vår facebooksida. Nästa arbetarhistoriska konferens i Landskrona går av stapeln i april eller maj 2017.
> Läs mer om konferensen

 

Ny bok

Proletärer i alla länder, förenen Eder! Uppmaningen är välkänd och förmodligen lika aktuell idag som när den först skrevs 1848. Arbetarrörelsens historia är berättelsen om människor som slutit sig samman för att vinna politisk demokrati, ekonomisk rättvisa och människovärde. Det är berättelser om hur män och kvinnor organiserat sig och solidariserat sig med andra; såväl lokalt och nationellt som internationellt. Allt detta återspeglas i föreliggande volym vars artikelförfattare skriver arbetarhistoria med olika perspektiv.
I Förenen eder! belyses en mångfald av olika perspektiv. Artiklarna handlar om en rad olika problemområden inom det arbetarhistoriska forskningsfältet, har en vid spännvidd över tid och rum, synliggör kvinnor och män som historiska aktörer. Antiologin bygger på texter som presenterades vid Arbetarhistorikermötet i Landskrona, den
25-26 april 2013. > Klicka här för att gå till beställningssidan!

 

 

 

  
 

 

 

 

  cc   webmaster@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2018-10-05