Bilder från Arbetarrörelsens arkiv
 
 
   > In English

> Gästbok

Post- och besöksadress:
Slottet
261 31 Landskrona

Kansli:
0762 – 47 83 74
Säkrast 11-15 (fre 11-14.30)
margareta.wehlou@arbetarhistoria.org

Övriga kontaktpersoner:
Lars Berggren
0761 – 48 41 42

Bankgiro:
449-4274

Organisationsnummer:
844001-2212

 

Boken om Draka Kabels fabrik har arbetats fram av en studiecirkel som har grävt i historien, satt namn på gulnade fotografier och skrivit ner berättelser om livet i och utanför fabriken. > Läs mer!

 

AKTUELLT I URVAL

Konferenser

2015 - Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse
> Läs mer

2013 - Arbetarhistorikermötet i Landskrona
> Läs mer

2012 - Arbete och migration i Öresundsregionen
> läs mer

2011 - Fokus på arbetarhistoria
> läs mer

2009 - Konflikt och samförstånd
> läs mer

2007 - Arbetarhistorikermöte
> läs mer

2005 - Arbetarhistoria i brytningstid
> läs mer

 

Nyutkommna böcker

Förenen eder! Internationella perspektiv på arbetarhistoria

> Läs mer

Från CfA:s projekt om arbetarrörelse och främlingsfientlighet

> Läs mer om "Socialdemokrater möter invandrare"

Läs mer om "En idé större än döden" på
> förlagets hemsida!

> Fler publikationer från CFA

 

 

ARBETSHISTORISKA SEMINARIET

 

VÅRENS SISTA FÖRELÄSNING...

Söndagen den 5 juni, handlade om statarnas kamp för sina rättigheter under sent 1800-och tidigt 1900-tal. Talare var Gustav Nyberg som är doktorand vid Stockholms universitet.

Hela vårterminens seminarieprogram finner du här tillsammans med ett arkiv där du kan titta på tidigare års program. Programmet för hösttterminen 2016 kommer att presenteras senast i början av september.

 

Sommarstängt.

CfA håller sommarstängt från midsommar och fram till början av augusti. Vi önskar alla en trevlig sommar!

 

 

ARBETARHISTORIKERMÖTET 6-7 MAJ 2015

Temat för 2015 års upplaga av Arbetarhistorikermötet i
Landskrona var "Berättelser", förstått i bred bemärkelse. Konferensen samlade ca 70 forskare och representanter från CfA:s medlemsorganisationer från hela landet. Bilder från konferensen ligger på vår facebooksida. Nästa arbetarhistoriska konferens i Landskrona går av stapeln i april eller maj 2017.
> Läs mer om konferensen

 

Ny bok

Proletärer i alla länder, förenen Eder! Uppmaningen är välkänd och förmodligen lika aktuell idag som när den först skrevs 1848. Arbetarrörelsens historia är berättelsen om människor som slutit sig samman för att vinna politisk demokrati, ekonomisk rättvisa och människovärde. Det är berättelser om hur män och kvinnor organiserat sig och solidariserat sig med andra; såväl lokalt och nationellt som internationellt. Allt detta återspeglas i föreliggande volym vars artikelförfattare skriver arbetarhistoria med olika perspektiv.
I Förenen eder! belyses en mångfald av olika perspektiv. Artiklarna handlar om en rad olika problemområden inom det arbetarhistoriska forskningsfältet, har en vid spännvidd över tid och rum, synliggör kvinnor och män som historiska aktörer. Antiologin bygger på texter som presenterades vid Arbetarhistorikermötet i Landskrona, den
25-26 april 20133. > Klicka här för att gå till beställningssidan!

 

 

Välkomna att söka i vår databas över forsknings- och grävcirklar!

Centrum för Arbetarhistorias databas över forsknings- och grävcirklar med arbetarhistorisk inriktning kan nås genom denna länk. Vi arbetar kontinuerligt med att lägga in nya cirklar och komplettera uppgifterna om de cirklar som redan finns i registret. i detta arbete behöver vi också din hjälp. Har du uppgifter om cirklar som du tycker hör hemma i denna databas kan du mejla dessa till hans.wallengren@hist.lu.se. Databasen innehåller f.n. (juni 2016) 584 poster med uppgifter om forsknings- och grävcirklar med arbetarhistoriska teman, de äldsta från 1970-talet.

 

Satsningen på varvshistoria fortsätter

I samband med invigning av utställningen "Öresundsvarvets uppgång och fall" den 12 november 2013, som producerats av CfA och Varvshistoriska föreningen i Landskrona, hölls ett öppet heldagsseminarium på CfA med ett fyrtiotal deltagare. Varvshistoriska föreningens ordförande, Ove Elf, visade bilder och berättade minnen från varvet och journalisten Inkeri Lamer redogjorde för en studie av finska varvsarbetare i Göteborg. Vidare berättade Ekonomhistorikern Tobias Karlsson från Lund om ett internationellt forskningsprojekt om varvsarbete och varvsarbetare i olika länder, och etnologen Magnus Wikdahl redogjorde för det mycket omfattande dokumentationsarbete som Lundaetnologerna under hans ledning gjorde i samband med nedläggningen av Öresundsvarvet, och som nu finns att tillgå bl.a. form av hundratals transkriberade intervjuer på Lunds Folklivsarkiv.

En ny omgång av dokumentationsarbete pågår nu på CfA i samarbete med Varvshistoriska föreningen och Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona. Arbetet ska ligga till grund för en utställning om Öresundsvarvet under hösten 2015 - etthundra år efter varvets grundande. 
 

 

 

 

  cc   webmaster@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2016-06-19