Bilder från Arbetarrörelsens arkiv
 
 
   > In English

> Gästbok

Post- och besöksadress:
Slottet
261 31 Landskrona

Kansli:
0762 – 47 83 74
Säkrast 11-15 (fre 11-14.30)
kansli@arbetarhistoria.org

Övriga kontaktpersoner:
Lars Berggren
0761 – 48 41 42

Bankgiro:
449-4274

Organisationsnummer:
844001-2212

 

Boken om Draka Kabels fabrik har arbetats fram av en studiecirkel som har grävt i historien, satt namn på gulnade fotografier och skrivit ner berättelser om livet i och utanför fabriken. > Läs mer!

 

AKTUELLT I URVAL

Konferenser

2017 - Bilder av arbete och arbetarrörelse
> Läs mer

2015 - Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse
> Läs mer

2013 - Arbetarhistorikermötet i Landskrona
> Läs mer

2012 - Arbete och migration i Öresundsregionen
> läs mer

2011 - Fokus på arbetarhistoria
> läs mer

2009 - Konflikt och samförstånd
> läs mer

2007 - Arbetarhistorikermöte
> läs mer

2005 - Arbetarhistoria i brytningstid
> läs mer

 

Nyutkommna böcker

Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse (2017)

> Läs mer

Från CfA:s projekt om arbetarrörelse och främlingsfientlighet

> Läs mer om "Socialdemokrater möter invandrare"

Läs mer om "En idé större än döden" på
> förlagets hemsida!

> Fler publikationer från CFA

 
 

Arbetshistoriska seminariet våren 2018

 

Torsdag 22/2, kl. 18.30 – 20, Landskrona museum, filmsalen

Jag har ingen vilja till makt: biografi över Tage Erlander. Den välkände Lundahistorikern Dick Harrison har nyligen kommit ut med en omfattande biografi över Tage Erlander på Ordfront förlag. I föredraget med samma titel som biografin kommer författaren att ge en bred presentation av denne vår hittills mest långvarige innehavare av posten som statsminister. Den närmare niohundrasidiga biografin är den första biografi som skrivits om Tage Erlander och beskrivs av förlaget som ett standardverk. Ett samarrangemang mellan Centrum för arbetarhistoria, Landskrona museum och ABF Nordvästskåne.

Vårens hela seminarieprogram samt ett arkiv med äldre program hittar du här.

 

Konferensen Bilder av arbete och arbetarrörelse

Klicka >här för att komma till konferensens hemsida!

> Konferensprogram (pdf)

> Sessionsprogram (pdf)

 

Välkomna att söka i vår databas över forsknings- och grävcirklar - nu med över 900 poster!

Centrum för Arbetarhistorias databas över forsknings- och grävcirklar med arbetarhistorisk inriktning kan nås genom länken nedan. Vi arbetar kontinuerligt med att lägga in nya cirklar och komplettera uppgifterna om de cirklar som redan finns i registret. Databasen innehåller f.n. (november 2017) 924 poster med sökbara uppgifter om forsknings- och grävcirklar med arbetarhistoriska teman, de äldsta från 1970-talet. Bakom de 924 posterna döljer sig minst 3000 cirklar med totalt bortåt 25.000 deltagare!

Härifrån når du databasen länk.

 

 

ARBETARHISTORIKERMÖTET 6-7 MAJ 2015

Temat för 2015 års upplaga av Arbetarhistorikermötet i
Landskrona var "Berättelser", förstått i bred bemärkelse. Konferensen samlade ca 70 forskare och representanter från CfA:s medlemsorganisationer från hela landet. Bilder från konferensen ligger på vår facebooksida. Nästa arbetarhistoriska konferens i Landskrona går av stapeln i april eller maj 2017.
> Läs mer om konferensen

 

Ny bok

Proletärer i alla länder, förenen Eder! Uppmaningen är välkänd och förmodligen lika aktuell idag som när den först skrevs 1848. Arbetarrörelsens historia är berättelsen om människor som slutit sig samman för att vinna politisk demokrati, ekonomisk rättvisa och människovärde. Det är berättelser om hur män och kvinnor organiserat sig och solidariserat sig med andra; såväl lokalt och nationellt som internationellt. Allt detta återspeglas i föreliggande volym vars artikelförfattare skriver arbetarhistoria med olika perspektiv.
I Förenen eder! belyses en mångfald av olika perspektiv. Artiklarna handlar om en rad olika problemområden inom det arbetarhistoriska forskningsfältet, har en vid spännvidd över tid och rum, synliggör kvinnor och män som historiska aktörer. Antiologin bygger på texter som presenterades vid Arbetarhistorikermötet i Landskrona, den
25-26 april 2013. > Klicka här för att gå till beställningssidan!

 

 

 

  
 

 

 

 

  cc   webmaster@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2017-12-21