Styrelse

Styrelse 2020-2021

Lars Berggren - Ordförande

lars.berggren@hist.lu.se


Lars är professor emeritus i historia och representerar arbetshistoriska seminariet.

Mikael Andersson - Kassör

mikael.andersson@ifmetall.se


Mikael Andersson representerar LO-distriktet i Skåne.


Niklas Karlsson - Ledamot

niklas.karlsson@riksdagen.se


Niklas Karlsson är riksdagsledamot och representerar Landskrona arbetarkommun.


Bild saknas

Joakim Sandell - LedamotJoakim Sandell representerar SAP Skåne.


Bo Rösler - Ledamot

rosler144@gmail.com


Bo Rösler representerar FHP södra regionen.


Bild saknas

Kjell Arvedson - LedamotKjell Arvedson representerar ABF Skåne.


Stig Ålund - Ledamot

043512616@telia.com


Stig Ålund representerar PRO Skåne.


Kerstin Engle - LedamotKerstin Engle representerar Socialdemokraterna i Skåne.


Bild saknas

Eskil Rönér - LedamotEskil Rönér Vänsterpartiet Helsingborg.


Peter Böök - Suppleant

arkivet22@gmail.com


Peter Böök representerar Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona.


Bild saknas

Ingrid Mattiasson Saarinen - SuppleantIngrid Mattiasson Saarinen Vänsterpartiet Helsingborg.