Konferens 2022

Arbete - Politik - Kultur - Historia

Det nionde svenska arbetarhistorikermötet äger rum i Helsingborg den 27–28 oktober 2022. Nu välkomnar vi förslag på papers, sessioner och andra typer av presentationer.


Med konferensen vill vi samla människor som forskar om arbetarhistoria i bred bemärkelse: i begreppet arbetarhistoria inkluderar vi historiska perspektiv på hur människor ur de lägre folklagren har levt, tänkt, arbetat och gjort politik i det förflutna. Konferensen vänder sig både till forskare och till personer aktiva utanför akademin med ett intresse för arbetarhistoriska frågor.


Key-noteföreläsningar hålls av Erik Bengtsson (docent vid Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet) och Fia Sundevall (docent vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet).


Vi ser gärna att förslagen anknyter till något av konferensens fyra teman, men även ämnen utanför dessa är välkomna. Ett viktigt syfte med mötet är att visa bredden i svensk arbetarhistorisk forskning.


1. Arbete. Historiska perspektiv på människan som arbetare. Papers inom detta tema kan till exempel handla om: fritt/ofritt arbete, betalt/obetalt arbete, gigekonomi/prekariat, genus och arbete, etnicitet och arbete, migration och arbete, historisk arbetslivsforskning, arbetsmiljö, avindustrialisering.


2. Politik. Historiska perspektiv på arbetarpartiernas, fackföreningarnas och folkrörelsernas politiska verksamhet, inklusive i olika offentligheter. Papers inom detta tema kan till exempel handla om: kollektivavtal, Contentious Politics Studies, upplopp, strejker, partipolitik och politisk aktivism, biografiska perspektiv, fackförenings- och partipress.


3. Kultur. Historiska perspektiv på arbetare och liknande gruppers tankar och föreställningar, liksom konst och vardagsliv. Papers inom detta tema kan till exempel handla om: arbetarkultur, arbetarlitteratur och -konst, minneskultur och industriminnen, vardagens eller materiell kultur, historiebruk.


4. Historia. Teoretiska och metodologiska diskussioner. Papers inom detta tema kan till exempel handla om: populärvetenskap och historiskt berättande, forskningsetik, historiografi, tvärvetenskap, kvalitativ och kvantitativ metod inklusive muntlig historia, digital history, biografisk metod.


Förslag skickas till konferens@arbetarhistoria.org senast den 10 juni. Förslag skall innehålla en preliminär titel på bidraget, vilket av de fyra temana den tillhör (skriv ”övrigt” om inget av de fyra ovan passar) samt en beskrivning på max 1000 tecken. Vi välkomnar även anmälningar av hela sessioner. Det går så klart bra att delta i konferensen utan något paper.


Konferensspråk är svenska, danska och norska.


Tidplan för konferensen ser ut som följer:

   ❖ 10 juni: Preliminär anmälan med titel på presentation/session samt abstract.

   ❖ 1 september: Beslut om antagning med placering i tema skickas ut.

   ❖ 1 september: Registrering öppnar.

   ❖ 1 oktober: Registrering stänger. Sista dag för anmälan och inbetalning av konferensavgift.
   ❖ 15 oktober: Deadline för paper.


Väl mött!
Magnus Olofsson & Emma Hilborn, Centrum för arbetarhistoria / Lunds universitet