Konferens 2019

HITTA OSS


E-post: kansli@arbetarhistoria.org

Postadress:

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16
261 33 Landskrona

ÖPPETTIDERMåndag - Fredag: Enligt överenskommelse

Lördag & söndag: Stängt


Webbansvarig: kansli@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2020-11-21

Arbetets gränser

Centrum för arbetarhistoria bjuder härmed in till en arbetarhistorisk konferens i Landskrona 23-24 maj 2019.

Vi vill till denna konferens särskilt uppmuntra till bidrag på temat ”Arbetets gränser”. Det är ett tema som rymmer ett flertal aktuella perspektiv på arbetets historia!

 

Den rumsliga avgränsningen (fabriksbyggnaden) är exempelvis central i industrisamhällets framväxt, men det är en gräns som idag tenderar att upplösas; den tidsliga avgränsningen (arbetstiden) likaså. I arbetets historia går det att se hur gränser relaterade till exempelvis klass, kön, etnicitet, sexualitet och ålder har påverkat människors möjligheter och levnadsvillkor. Migrerande arbetare har korsat språkliga, kulturella och nationella gränser – och då mötts av att vår solidaritet också har haft sina gränser. Arbetets gränser är också ett spännande tema i en tid där begrepp som digitalisering och flexibilitet står i centrum. Det är vår förhoppning att många frågor kan ställas och diskuteras inom ramen för detta tema. Samtidigt välkomnar vi i vanlig ordning även bidrag som ligger vid sidan av huvudtemat.

 

Hjärtligt välkomna!

Konferensdokument

Här lägger vi bl a upp information om konferenstider och deltagare:

> Konferensprogram

> Sessionsprogram

> Deltagarlista

> Abstracts

Övrig Information


Anmälan:

Preliminär anmälan skickas till kansli@arbetarhistoria.org senast 1 mars 2019. Tillsammans med anmälan vill vi också̊ ha en preliminär titel på̊ ditt bidrag (som kan vara antingen i form av ett paper eller bara en muntlig presentation) samt några beskrivande rader (ca 5). Vi tar tacksamt emot förslag på̊ sessioner och sessionsansvariga. Självklart är du lika välkommen utan bidrag! Definitiv anmälan, konferensavgiften och ditt eventuella paper måste vi ha senast den 1 april.

 

Konferensavgift:

Avgiften är 1250 skr (625 kr för dem som endast önskar närvara en dag) respektive 750 kr för pensionärer, doktorander och studenter. Pengarna sätts in på̊ Bankgiro 449-4274 (Centrum för Arbetarhistoria, Slottet, 261 31 Landskrona. Organisationsnummer 844001-2212). Det går även att betala via Swish 123 203 73 15 (glöm inte ange namn!).

I avgiften ingår två luncher, kvällsevenemang, fika, administration med mera. Konferensavgiften betalas senast 1 april.

 

Konferensbidrag:

Konferensbidrag skickas senast 1 april till kansli@arbetarhistoria.org.

Längden bör inte överstiga 12 sidor (enkelt radavstånd). Mer precis information kommer under våren. Bidragen kommer att länkas till hemsidan. För dem som så önskar kommer vi som vanligt erbjuda de som presenterar möjlighet att delta i en konferenspublikation.

 

Boende:

För att kunna delta utan stress i alla aktiviteter rekommenderar vi deltagarna starkt att övernatta i Landskrona. Det finns tre hotell och ett vandrarhem att välja mellan:

 

Hotell Öresund

www.hoteloresund.se

 

Hotell Chaplin

www.hotelchaplin.se

 

Hotell Kronan

www.hamnhotelletkronan.se

 

STF Vandrarhem i Landskrona

www.svenskaturistforeningen.se

Copyright © All Rights Reserved