Bilder från Arbetarrörelsens arkiv
 
 
   > In English

> Gästbok

Post- och besöksadress:
Slottet
261 31 Landskrona

Kansli:
0762 – 47 83 74
Säkrast 11-15 (fre 11-14.30)
kansli@arbetarhistoria.org

Övriga kontaktpersoner:
Lars Berggren
0761 – 48 41 42

Bankgiro:
449-4274

Organisationsnummer:
844001-2212

 
Beställning (obs, gäller endast CfA:s skriftserie):

hans.wallengren@hist.lu.se

Pris: 100,- /st + porto

 

8. Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse

Johan A. Lundin & Emma Hilborn (red)
Skrifter från Centrum för Arbetarhistiora 8. Landskrona 2017

Läs innehållsförteckning och inledning!

7. Förenen eder! Internationella perspektiv på arbetarhistoria

Pål Brunnström och Johan A. Lundin (red)
Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 7. Landskrona 2015

 

En idé större än döden. En fascistisk arbetarrörelse i Sverige 1933-1945
Av Victor Lundberg

Läs mer på > förlagets hemsida!

 

Socialdemokrater möter invandrare.
Arbetarrörelsen, invandrarna och främlingsfientligheten i Landskrona
Av Hans Wallengren

> Läs mer och beställ här

 

"Vi skall inte låta oss raderas ut ur historien".
Om arbete och kamratskap vid Draka Kabel i Ystad

> Läs mer här!

Beställning: hans.wallengren@hist.lu.se PRIS: 100,-/st + porto

 

6. Fokus på arbetarhistoria.
Texter från arbetarhistorikermötet i
Landskrona i maj 2011
Lars Hansson (red.)
Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 6. Landskrona 2013

 

4. Konflikt och samförstånd.
Texter från arbetarhistorikermötet i
Landskrona i maj 2009

Magnus Olofsson (red.)
Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 4.Landskrona 2011

 

3. Arbetarhistoria idag.
Rapport från arbetarhistorikermötet i
Landskrona i maj 2007
Magnus Olofsson (red.)
Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 3,Landskrona 2009

 

2. De förrådda kämparna.
Gemenskap och identitetsskapande inom den ungsocialistska rörelsen i Skåne 1903-1917
Emma Hilborn
Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 2, Landskrona 2008

De förrådda kämparna

 

1. Arbetarhistoria i brytningstid.
Landskrona i maj 2005

Victor Lundberg (red.)
Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 1, Landskrona 2007

Antologin

   
   

webmaster@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2017-07-02