Bilder från Arbetarrörelsens arkiv
 
 
   



> In English

> Gästbok

Post- och besöksadress:
Slottet
261 31 Landskrona

Kansli:
0762 – 47 83 74
Säkrast 11-15 (fre 11-14.30)
kansli@arbetarhistoria.org

Övriga kontaktpersoner:
Lars Berggren
0761 – 48 41 42

Bankgiro:
449-4274

Organisationsnummer:
844001-2212

 
 

Lars Berggren är professor i historia vid Lunds universitet och bär det övergripande ansvaret för forskningen vid CfA.

Hans Wallengren är fil dr i historia vid Lunds universitet och föreståndare med ansvar för bl.a. undervisningen vid CfA.

Kristian Granqvist är projektassistent med särskilt ansvar för CfA:s dokumentationsprojekt.

 

 

 

 
 
   
   

webmaster@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2017-09-11