Bilder från Arbetarrörelsens arkiv
 
 
   > In English

> Gästbok

Post- och besöksadress:
Slottet
261 31 Landskrona

Kansli:
0762 – 47 83 74
Säkrast 11-15 (fre 11-14.30)
kansli@arbetarhistoria.org

Övriga kontaktpersoner:
Lars Berggren
0761 – 48 41 42

Bankgiro:
449-4274

Organisationsnummer:
844001-2212

 
 

Idag finansieras CfA:s verksamhet av Lunds universitet och Landskrona kommun, samt av medlemsavgifter från ett stort antal folkrörelseorganisationer.

Din/Er organisations medlemskap i CfA är en viktig förutsättning för utvecklingen av den konkreta verksamheten i vår organisation.

För medlemskap har vårt årsmöte beslutat om följande avgifter:

+ Centrala organisationer 5 000 kronor

+ Regionala organisationer 1 000 kronor

+ Kommunala/Lokala organisationer 500 kronor

+ Arbetsplatsorganisationer 100 kronor

Medlemsavgiften sätts in på Centrum för Arbetarhistoria

Bankgiro: 449-4274. Orgnr:844001-2212. Glöm inte att ange namn och adress.

 


 
 
   
   

webmaster@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2017-07-02