Bilder från Arbetarrörelsens arkiv
 
 
   > In English

> Gästbok

Post- och besöksadress:
Slottet
261 31 Landskrona

Kansli:
0762 – 47 83 74
Säkrast 11-15 (fre 11-14.30)
kansli@arbetarhistoria.org

Övriga kontaktpersoner:
Lars Berggren
0761 – 48 41 42

Bankgiro:
449-4274

Organisationsnummer:
844001-2212

 
 

Arbetets museum i Norrköping

Arbetslivsmuseernas samarbetsråd - Arbetsam

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek - ARAB

International Institute of Social History

Föreningen industrihistoria i Skåne

Arbejdermuseet

International Association of Labour History Institutions I A L H I

Social Science History Association

Klassiska verk online

Finntorparna i Mången

 

 
 
   
   

webmaster@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2017-07-02