Bilder från Arbetarrörelsens arkiv
 
 
   > In English

> Gästbok

Post- och besöksadress:
Slottet
261 31 Landskrona

Kansli:
0762 – 47 83 74
Säkrast 11-15 (fre 11-14.30)
kansli@arbetarhistoria.org

Övriga kontaktpersoner:
Lars Berggren
0761 – 48 41 42

Bankgiro:
449-4274

Organisationsnummer:
844001-2212

 
 

Under vårterminen 2015 ges endast temakursen Arbetarhistoria - klass, kultur och rörelse i den industriella epoken, som är en temakurs för historiska institutionens studenter på kandidatnivå.

Frågor angående CfA:s kurser kan ställas till:

hans.wallengren@hist.lu.se

   
   

webmaster@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2017-07-02