Bilder från Arbetarrörelsens arkiv
 
 
   > In English

> Gästbok

Post- och besöksadress:
Slottet
261 31 Landskrona

Kansli:
0762 – 47 83 74
Säkrast 11-15 (fre 11-14.30)
kansli@arbetarhistoria.org

Övriga kontaktpersoner:
Lars Berggren
0761 – 48 41 42

Bankgiro:
449-4274

Organisationsnummer:
844001-2212

 
 

Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse


Arbetarhistorikermötet i Landskrona 6-7 maj 2015

Vilka berättelser har varit viktiga för arbetarrörelsen, i Sverige och världen? Vilken ny kunskap om det förflutna kan forskning om muntligt traderade minnen av arbete och arbetarkamp ge? Vilken roll kan historiska berättelser och historisk forskning fylla i relation till dagens arbetarrörelse? Temat för 2015 års upplaga av Arbetarhistorikermötet i Landskrona är berättelse, förstått i bred bemärkelse. Alla som sysslar med arbetarhistorisk forskning, akademisk eller inte, eller med berättelser om arbete, arbetare och arbetares rörelser är välkomna att delta med bidrag.

 

Program

Konferensprogram (pdf)

Sessionsprogram (pdf)

Deltagarlista (pdf)

 

 
   
   

webmaster@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2017-07-02