Bilder från Arbetarrörelsens arkiv
 
 
   > In English

> Gästbok

Post- och besöksadress:
Slottet
261 31 Landskrona

Kansli:
0762 – 47 83 74
Säkrast 11-15 (fre 11-14.30)
kansli@arbetarhistoria.org

Övriga kontaktpersoner:
Lars Berggren
0761 – 48 41 42

Bankgiro:
449-4274

Organisationsnummer:
844001-2212

 
 

Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona anordnade den 15 november 2012 en konferens om arbete och migration i Öresundsregionen, såväl historiskt som i samtiden. Konferensen var ett samarbete mellan Centrum för Arbetarhistoria, Centrum för Danmarksstudier och Svenska Emigrantinstitutet.

Program

9.30 Inledning, Fredrik Nilsson, Centrum för Danmarksstudier
10.00 Fackliga rörelser över sundet c 1860-1920, Lars Berggren, Centrum för Arbetarhistoria
11.30 'Polskhed' – en identitet med vidt forskellige betydninger blandt polske migrantarbejdere i Øresundsregionen, Niels Jul Nielsen, Saxo-institutet, Köpenhamns universitet.
12.00-13.00 Lunch
13.00 Den glömda utvandringen, Svenska Emigrantinstitutets projekt om migration mellan Sverige och Danmark, Lars Hansson, Svenska Emigrantinstitutet.
13.30 Rekryteringen av östeuropeiska säsongarbetare till Skåne före första världskriget, Lars Olsson, Linnéuniversitetet.
14.00 Mellan Nordsjön och Östersjön. Migration i Öresundsregionen i ett europeiskt perspektiv, Harald Runblom, Uppsala universitet.
14.30 Sammanfattande reflektioner, Lars Berggren, Lars Hansson, Fredrik Nilsson.
15.30 Avslutning

På konferensen beslutades att gå vidare och söka bredda samarbetet kring detta tema, med förhoppningen att under nästa höst kunna arrangera ytterligare en konferens med deltagare från båda sidor sundet.

 
   
   

webmaster@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2017-07-02