Bilder från Arbetarrörelsens arkiv
 
 
   > In English

> Gästbok

Post- och besöksadress:
Slottet
261 31 Landskrona

Kansli:
0762 – 47 83 74
Säkrast 11-15 (fre 11-14.30)
kansli@arbetarhistoria.org

Övriga kontaktpersoner:
Lars Berggren
0761 – 48 41 42

Bankgiro:
449-4274

Organisationsnummer:
844001-2212

 

Boken om Draka Kabels fabrik har arbetats fram av en studiecirkel som har grävt i historien, satt namn på gulnade fotografier och skrivit ner berättelser om livet i och utanför fabriken. > Läs mer!

 

Fokus på arbetarhistoria

Konferens på CfA 26-27 maj 2011

 

Konferenser

2017 - Bilder av arbete och arbetarrörelse
> Läs mer

2015 - Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse
> Läs mer

2013 - Arbetarhistorikermötet i Landskrona
> Läs mer

2012 - Arbete och migration i Öresundsregionen
> läs mer

2011 - Fokus på arbetarhistoria
> läs mer

2009 - Konflikt och samförstånd
> läs mer

2007 - Arbetarhistorikermöte
> läs mer

2005 - Arbetarhistoria i brytningstid
> läs mer

 

Nyutkommna böcker

Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse (2017)

> Läs mer

Från CfA:s projekt om arbetarrörelse och främlingsfientlighet

> Läs mer om "Socialdemokrater möter invandrare"

Läs mer om "En idé större än döden" på
> förlagets hemsida!

> Fler publikationer från CFA

 
Rubriken på konferensen, "Fokus på arbetarhistoria", ska tolkas precis så bred och inkluderande som den låter. Som vanligt är det m a o vår ambition att mobilisera ett så brett startfält som möjligt av forskare med inriktning på arbetarhistoria. På konferensen vill vi dock lyfta fram tre teman som vi ser som särskilt angelägna, dels transnationell arbetarhistoria, som under det senaste decenniet kommit att inta en allt mer central position i det internationella forskningsläget, dels arbetarrörelsen och de andra, som med sin mångtydighet och sitt kritiska imperativ förhoppningsvis bör kunna inspirera till nya intressanta infallsvinklar, och för det tredje ett tema som vid föregående konferens efterlystes av flera deltagare, nämligen arbetarhistoria med genusperspektiv.
 

>> klicka här för program, papers etc.

 

 

 

 

 

 

  cc   webmaster@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2017-07-02