Bilder från Arbetarrörelsens arkiv
 
 
   > In English

> Gästbok

Post- och besöksadress:
Slottet
261 31 Landskrona

Kansli:
0762 – 47 83 74
Säkrast 11-15 (fre 11-14.30)
kansli@arbetarhistoria.org

Övriga kontaktpersoner:
Lars Berggren
0761 – 48 41 42

Bankgiro:
449-4274

Organisationsnummer:
844001-2212

 

Boken om Draka Kabels fabrik har arbetats fram av en studiecirkel som har grävt i historien, satt namn på gulnade fotografier och skrivit ner berättelser om livet i och utanför fabriken. > Läs mer!

 
AKTUELLT I URVAL
Konferenser

2017 - Bilder av arbete och arbetarrörelse
> Läs mer

2015 - Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse
> Läs mer

2013 - Arbetarhistorikermötet i Landskrona
> Läs mer

2012 - Arbete och migration i Öresundsregionen
> läs mer

2011 - Fokus på arbetarhistoria
> läs mer

2009 - Konflikt och samförstånd
> läs mer

2007 - Arbetarhistorikermöte
> läs mer

2005 - Arbetarhistoria i brytningstid
> läs mer

 

Nyutkommna böcker

Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse (2017)

> Läs mer

Från CfA:s projekt om arbetarrörelse och främlingsfientlighet

> Läs mer om "Socialdemokrater möter invandrare"

Läs mer om "En idé större än döden" på
> förlagets hemsida!

> Fler publikationer från CFA

 

 

ARBETSHISTORISKA SEMINARIET LÖR 5 APRIL

Guidad busstur i Landskronas gamla industriområde!

Nästa seminarium har formen av en guidad tur i Landskronas gamla industriområde. Samling vid gamla SJ-stationen 10.30. Turen varar ca. 1 tim 30 min. Räkna med att vi stiger av bussen med ojämna mellanrum för att titta närmare på olika kvarlevor från industrisamhällets dagar. Föranmälan senast 30/3 till Hans Wallengren 0768-825302 eller hans.wallengren@hist.lu.se. Begränsat antal platser. På turen guidar historikern Hans Wallengren och Landskronakännaren Christer Skiöld.

Arbetshistoriska seminariets program för för vårterminen 2014 finner du under fliken Arbetshistoriska seminariet. Information om våra seminarier och annat finns även på vår Facebooksida. Tidigare terminers program finns arkiverade här!

 

 

VÄLKOMNA ATT SÖKA I VÅR DATABAS ÖVER

FORSKNINGS- OCH GRÄVCIRKLAR!

Centrum för Arbetarhistorias länge aviserade databas över forsknings- och grävcirklar med arbetarhistorisk inriktning finns nu på plats i en betaversion och kan nås genom denna länk. Vi arbetar kontinuerligt med att lägga in nya cirklar och komplettera uppgifterna om de cirklar som redan finns i registret. i detta arbete behöver vi också din hjälp. Har du uppgifter om cirklar som du tycker hör hemma i denna databas kan du mejla dessa till hans.wallengren@hist.lu.se

 

 

SATSNINGEN PÅ VARVSHISTORIA FORTSÄTTER..

I samband med invigning av utställningen "Öresundsvarvets uppgång och fall" den 12 november 2013, som producerats av CfA och Varvshistoriska föreningen i Landskrona, hölls ett öppet heldagsseminarium på CfA med ett fyrtiotal deltagare. Varvshistoriska föreningens ordförande, Ove Elf, visade bilder och berättade minnen från varvet och journalisten Inkeri Lamer redogjorde för en studie av finska varvsarbetare i Göteborg. Vidare berättade Ekonomhistorikern Tobias Karlsson från Lund om ett internationellt forskningsprojekt om varvsarbete och varvsarbetare i olika länder, och etnologen Magnus Wikdahl redogjorde för det mycket omfattande dokumentationsarbete som Lundaetnologerna under hans ledning gjorde i samband med nedläggningen av Öresundsvarvet, och som nu finns att tillgå bl.a. form av hundratals transkriberade intervjuer på Lunds Folklivsarkiv.

En ny omgång av dokumentationsarbete har nu inletts på CfA, trettio år efter nedläggningen, i form av cirkelverksamhet och intervjuer med f.d. varvsarbetare.


 

LANDSKRONA SOM INVANDRARSTAD

Med anledning av Landskronas 600-årsjubileum ville vi med detta heldagsseminarium den 13 september 2013 uppmärksamma och reflektera över Landskrona som invandrarstad under efterkrigstiden. Seminariet tog i stora stycken avstamp i två forskningsprojekt som under senare år var för sig analyserat olika aspekter av Landskrona sociala, ekonomiska och politiska utveckling – det ena flervetenskapligt med inriktning på olika aspekter av (des-)integration och social hållbarhet, det andra ett historievetenskapligt projekt med fokusering på hur stadens arbetarrörelse sedan krigsslutet 1945 fram till början av 2000-talet hanterat frågor relaterade till invandring och främlingsfientlighet.

Så här såg programmet ut:

09.15. Inledning. Lars Berggren, professor och historiker vid Lunds universitet och Centrum för Arbetarhistoria.


09.30 – 10.15. Jesper Johansson, historiker och universitetslektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Tidigare verksam inom projektet ”Social hållbarhet eller desintegration”. Jesper ger oss en bakgrund och berättar om den industriella strukturomvandlingen i Landskrona och dennas påverkan de sociala relationerna.


10.25 – 11.10. Jan Nilson, verksamhetsutvecklare i föreningen VÄL (Vi är Landskrona). Har arbetat med integrationsrelaterade frågor i Landskrona sedan slutet av 1990-talet. Jan kommer att berätta om sina erfarenheter från det kommunala projektet Centrum- och Österlyftet, för vilket han var projektledare under mitten av 00-talet.


11.20 – 12.05. Hans Wallengren, historiker vid Lunds universitet och Centrum för Arbetarhistoria, tidigare verksam inom projektet ”Arbetarrörelse och främlingsfientlighet” berättar om hur den (då) styrande socialdemokratiska arbetarrörelsen hanterat frågor om flyktingar under tre skeden av Landskronas efterkrigshistoria.


12.05 – 13.00. Lunch13.00 – 13.45. Anne Harju, forskare i socialt arbete vid Malmö högskola. Tidigare verksam inom projektet ”Social hållbarhet eller desintegration”. Anne talar om kollektiva föreställningar i staden om ”Vi” och ”Dom”.


13.55 – 14.40. Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö Högskola, tidigare forskningsledare för forskargruppen MiV (Medborgaren i Välfärdssystemen) och som sådan vetenskaplig ledare för projektet ”Social hållbarhet eller desintegration”. Tapioredogör för forskningsresultat om boendesegregationen i Landskrona och dess utveckling sedan 1990-talet samt reflekterar kring frågan om social hållbarhet eller desintegration.

14.50 – 15.30. Avslutande samtal. I panelen några av dagens presentatörer.

 

 

 

LANDSKRONAS MILJÖHISTORIA 23 MAJ 2013

På detta mycket lyckade heldagsseminarium riktades fokus mot de senaste hundrafemtio årens miljöhistoriska utveckling - vilken bl.a. kan kopplas till industrialisering, luft- och vattenföroreningar, miljölagstiftning och mobilisering av lokalt engagemang för att möta utmaningarna.

Seminariet var ett samarrangemang mellan Centrum för Arbetarhistoria ochMiljönämnden i Landskrona. Så här såg programmet ut.

10:00-10:30 - Fredrik Björk,urbanhistoriker, Malmö högskola: Inledning.

10:30-11:15 - Högni Hansson, legendarisk miljöchef i Landskrona: "Vad händer i miljöfrågan när det uppstår en ekonomisk kris? Exemplet ScanDust"

11:30-12:15 - Erland Mårald, idéhistoriker med inriktning på miljöhistoria, Umeå universitet: "BT-Kemi-skandalen och miljöbrottets födelse"

12:15-13:15 - Lunch

13:15-14:00 - Fredrik Björk: "Sockerindustrin och miljöpåverkan genom 150 år"

14:15-15:15 - Kerstin Berlman, fd. journalist på KvP och starkt engagerad i 1980-talets miljökamp i Landskrona: "Miljöföreningens kamp i Landskrona"

15:15-16:00 - Avslutande diskussioner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  cc   webmaster@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2017-07-02