Arbetshistoriska seminariet

ARBETSHISTORISKA SEMINARIET

 

Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet bedriver en öppen seminarieverksamhet som syftar till att öka den historiska förståelsen för samhällsförändring ur ett underifrånperspektiv. Verksamheten strävar efter att vara en mötesplats för akademiker och en intresserad allmänhet. För närmare upplysning, ring Hans Wallengren på tel 0768-825302.

Höstterminen 2018

 

 

Onsdag 12/9, kl. 18- 19.30, Biblioteket i Kävlinge, Kvarngatan 17.

 

Historikern Marion Leffler föreläser under rubriken Så jobbade vi på slakteriet i byn – arbetsvardagen på Scan i Kävlinge 1974-2008. I föreläsningen berättas om hur arbetet och vardagen såg ut för arbetare vid Scan från 1970-talet och fram till nedläggningen 2008. Föreläsningen bygger på erfarenheter från en forskningscirkel som Marion genomförde tillsammans med arbetare som varit verksamma vid slakteriet. Ett samarrangemang mellan Centrum för arbetarhistoria och ABF MittSkåne.

 

 

Torsdag 11/10, kl 18.30 – 20, Byabetan, Norra Torggatan 7 i Hasslarp.

 

Socker i kaffet och döda fiskar i Vegeån. Perspektiv på svensk sockerhistoria. Från att ha varit en eftertraktad lyxvara, importerad från tropikerna förvandlades socker under 1800- och 1900-talet till ett baslivsmedel som även idag står för en betydande del av kostens energiinnehåll. Dagens kritiska diskussion kring sockrets vara eller inte vara i kosthållningen har även den en tämligen lång historia, som med varierande intensitet pågått parallellt med ökningen av tillsatt socker i våra livsmedel. Samtidigt var den svenska sockerindustrin kring sekelskiftet 1900 en av sin tids värsta miljöbovar. Föredragshållare är Fredrik Björk, som är miljöhistoriker vid Malmö universitet. I fokus för hans pågående avhandlingsarbete ligger den svenska sockerproduktionen och -konsumtionen under perioden 1880-1940. Ett samarrangemang mellan Centrum för arbetarhistoria och ABF Helsingborg.

 

 

Torsdag 25/10, kl 18.30 – 20, Arbetarrörelsens arkiv, Porslinsgatan 3, Malmö.

 

Minneskulturen kring Finlands inbördeskrig 1918. I år har det förflutit 100 år sedan inbördeskriget i Finland. Under kvällens presentation diskuterar historikern Matias Kaihovirta från Åbo Akademi minneskulturen kring inbördeskriget under de gångna 100 åren, hur har det förändrats och hur minns man kriget idag i Finland? Matias lyfter särskilt fram det politiska historiebruket av krigets minne och historieforskningens relation till detta. Ett samarrangemang mellan Centrum för arbetarhistoria och Arbetarrörelsens arkiv i Skåne.

 

 

Torsdag 1/11, kl 18.30 – 20, Arbetarrörelsens arkiv, Porslinsgatan 3, Malmö

 

Robert Nilsson Mohammadi är historiker vid Malmö universitet och disputerade i våras på en avhandling med titeln Den stora gruvstrejken i Malmfälten: En muntlig historia. Vintern 1969–70 strejkade gruvarbetarna vid LKAB:s gruvor i Malmfälten. Deras strejk har framställts många gånger och i många genrer. Den här föreläsningen belyser de successiva framställningarna av strejken, samt muntlig historia med deltagare i strejken och med människor från strejkens solidaritetsrörelse. Förutom att ge nya perspektiv på en välkänd konflikt, diskuterar föreläsningen förhållningssättet att ge röst och innebörden av solidaritet. Ett samarrangemang mellan Centrum för arbetarhistoria och Arbetarrörelsens arkiv i Skåne.

 

 

Torsdag 15/11, kl 19 – 20.30, Limhamns Folkets hus, Linnégatan 61.

 

Slaget på Limhamns torg 1933. Den 11 juli 1933 skulle nazistledaren Sven Olov Lindholm hålla möte på Limhamns torg. Tusentals människor var samlade, men mötet skulle bli allt annat än en succé för den svenske führern. Hör historikern Johan A. Lundin från Malmö universitet berätta om de dramatiska händelserna när Limhamnarna gick man ur huse för att uttrycka sin avsky mot nazismen. Ett samarrangemang mellan Centrum för arbetarhistoria och ABF Malmö.

 

 

Fredag 7/12, kl. 13.15 – 15, LUX, Helgonavägen 3 i Lund, sal A:332.

 

Vem äger tiden? Ett idéhistoriskt perspektiv på arbetstidsfrågan i Sverige. Historikern Hans Dahlqvist presenterar en nyutgiven bok om arbetstidens idéhistoria. Frågan om att äga sin egen tid är av existentiell karaktär. Livet tar slut, och slutet är individuellt. När jag dör är det bara mitt liv som upphör. Hur jag förvaltar min levnadstid ter sig ur mitt enskilda perspektiv vara av monumental betydelse. Arbetstiden har sedan industrialismens framväxt utgjort den dominerande tiden för lönearbetaren. Det är en tid som lönearbetaren inte själv äger, och det är därigenom också en tid som påverkar den enskildes möjligheter att råda över sitt eget liv. Syftet med Dahlqvists bok är att belysa arbetarrörelsens kamp för och arbetsgivarintressenas strid mot en förkortad och reglerad arbetstid under perioden 1880-1925.

HITTA OSS

 

 

Slottet 11

261 31 Landskrona

Kansli: 0762 – 47 83 74

E-post: kansli@arbetarhistoria.org

ÖPPETTIDER

 

 

Måndag - Fredag: Enligt överenskommelse

Lördag & söndag: Stängt

 

Copyright © All Rights Reserved