Bilder från Arbetarrörelsens arkiv
 
 
   > In English

> Gästbok

Post- och besöksadress:
Slottet
261 31 Landskrona

Kansli:
0762 – 47 83 74
Säkrast 11-15 (fre 11-14.30)
kansli@arbetarhistoria.org

Övriga kontaktpersoner:
Lars Berggren
0761 – 48 41 42

Bankgiro:
449-4274

Organisationsnummer:
844001-2212

 
 

 

Vårterminen 2017

 

Torsdag 23/2, kl. 18.30 – 20.00, Arbetarrörelsens arkiv, Porslinsgatan 3, tredje våningen, Malmö.

Magnus Olofsson är historiker vid Lunds universitet. Hans föreläsning, som bygger på alldeles färsk forskning, har titeln Kravallen som kom bort. Berättelsen om 1902 års rösträttskravaller i socialdemokratisk historieskrivning.
Seminariet är ett samarrangemang med ABF och Arbetarrörelsens arkiv i Skåne.


Torsdag 30/3, kl. 18.30 – 20.00, Landskrona museum.

Svenskarna i Hooverville. Föredraget handlar om de utblottade svenskar som levde i en av Seattles illa beryktade kåkstäder under 1930-talet, och om de reaktioner som deras belägenhet gav upphov till i Sverige och inom den svenskamerikanska medelklassen i Seattle. Hans Wallengren, historiker vid Lunds universitet och Centrum för arbetarhistoria, har nyligen forskat om detta ämne och berättar här om några av sina forskningsresultat.

 

Onsdag 5/4, kl. 15.15 – 17.00, LUX, Helgonavägen 3 i Lund, sal A:332.

Mary Hilson är professor i historia vid Århus universitet med bl.a. skandinavisk kulturhistoria som specialitet. Hennes föredag, som handlar om den tidiga kooperativa konsumentrörelsen, har titeln Producers and consumers in the international co-operative movement (ca.1880s-1930s).

 

Tisdag 18/4, kl 15.15 – 17.00, LUX, Helgonavägen 3 i Lund, sal A:332.

Slavhandel och slaveri under svensk flagg. År 1784 blev Sverige en kolonialmakt när man erhöll ön Saint Barthélemy i Karibien. Även om ön inte lämpade sig för plantagejordbruk, gjorde svenskarna den till en frihamn som blev en viktig knutpunkt för slavhandeln till och inom Västindien. Samtidigt drevs näringarna på ön med slavarbetskraft. De flesta svenskar som bodde på ön ägde och höll sig med slavar. Under Napoleonkrigen utvecklades den till en av de viktigaste slavhamnarna i Karibien.
Seminariet gästas av Holger Weiss, som är professor i historia vid Åbo Akademi och vars forskning om Sverige som slavnation nyligen resulterat i boken Slavhandel och slaveri under svensk flagg: Koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770–1847.

 

Torsdag 20/4, kl. 18.30 – 20.30, Ekeby skola, matsalen.

Vad blev det av Gräv-där-du-står-rörelsen och hur kan vi ta tillvara dess resultat? År 1978 publicerades boken Gräv där du står av Sven Lindqvist. Boken fick en stor betydelse för de många cirklar som startades under 1970- och 1980-talen. Men vad blev det av denna rörelse och hur kan vi ta tillvara dess resultat? Lars Berggren, historiker vid Lunds universitet och Centrum för arbetarhistoria, leder ett projekt för att samla in och dokumentera de resultat som skapades av rörelsen i form av böcker och skrifter av olika slag. Det praktiska dokumentationsarbetet utförs av Kristian Grankvist, projektassistent vid Centrum för arbetarhistoria. Kristian kommer också att närvara vid seminariet och demonstrera den internetbaserade databas där detta insamlingsarbete samlas och tillgängliggörs.
Seminariet är ett samarrangemang med ABF, Skromberga Akademi, Billesholmstraktens Hembygdsförening och Gunnarstorps Byaförening. Inträde 30 kr, fika ingår.

 

Söndagen den 21/5, kl. 13.30 – 15.00, Statarmuseet i Torup.

Historikern Johan Svanberg vid Stockholms universitet har nyligen kommit ut med en bok om de tyska kvinnor som rekryterades till den svenska industrin under 1950-talet för att arbeta som sömmerskor. Många av dem hörde till de miljontals tyskar som tidigare flytt eller fördrivits. Särskilt skildras migranternas villkor vid klädföretaget Algots i Borås. Boken liksom föredraget har titeln Migrationens kontraster – Arbetsmarknadsrelationer, Schleswig-Holstein-aktionen och tyskorna vid Algots i Borås under 1950-talet.

_______________________________________________________________________________________________
Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet bedriver en öppen seminarieverksamhet som syftar till att öka den historiska förståelsen för samhällsförändring ur ett underifrånperspektiv. Verksamheten strävar efter att vara en mötesplats för akademiker och en intresserad allmänhet. För närmare upplysning ring Hans Wallengren 0768-825302.

 
   
   

webmaster@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2017-07-02