Bilder från Arbetarrörelsens arkiv
 
 
   > In English

> Gästbok

Post- och besöksadress:
Slottet
261 31 Landskrona

Kansli:
0762 – 47 83 74
Säkrast 11-15 (fre 11-14.30)
kansli@arbetarhistoria.org

Övriga kontaktpersoner:
Lars Berggren
0761 – 48 41 42

Bankgiro:
449-4274

Organisationsnummer:
844001-2212

 
 

Höstterminen 2017

 

Kulturnatten, fredag 13/10, kl. 20 - 20.45, ”Gamla biblioteket”, ingång Eriksgatan 66 i Landskrona.

”Kamrater, framåt mot Folkets hus!" Hur arbetarrörelsen erövrade rätten att demonstrera på Stockholms gator. Om detta berättar historikern Magnus Olofsson från Lunds universitet utifrån egen färsk forskning. Dessförinnan, mellan 19.15 och 20, underhåller Verdandis välkända dragspelsorkester, Bälgadraget, i ljusgården. Föreläsningen är ett samarrangemang mellan Centrum för Arbetarhistoria, ABF och Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona.

 

Torsdag 26/10, kl. 19 - 20.30, Arbetarrörelsens arkiv, Porslinsgatan 3, Malmö.

Irene Andersson, historiker vid Malmö högskola. Under rubriken 75 år sedan sillaupproret i Malmö berättar Irene utifrån egen forskning den fängslande historien om hur några tusen husmödrar den 10 september 1942 samlades på Möllevångstorget för en kollektiv protest mot livsmedelsbristen i Malmö.  Ett samarrangemang mellan Centrum för arbetarhistoria och Arbetarrörelsens arkiv i Skåne.

 

Arkivens dag, lördag 11/11 kl. 12 - 17, Landskrona museum.

I samband med Landskrona museums, Centrum för Arbetarhistorias och Arbetarrörelsens arkiv i Landskronas gemensamma arrangemang under Arkivens dag, bjuds på fyra halvtimmesföreläsningar.
12.15 – Journalisten och redaktören vid Vaktel Förlag, Arne Johansson, berättar om sitt arbete med nyutgåvan av ”Amaltheamannen” Anton Nilsons memoarer, Hundraåringen som gjorde revolution.
13.15 – Historikern Roger Johansson, Lunds universitet, berättar under rubriken Amalthea 1908 och den brittiske strejkbrytaren som glömdes bort om sin och arkivarien Kerstin Martinsdotters jakt på minnen efter den brittiske strejkbrytare som omkom i samband med Amaltheadådet.
14.15 – Historikern Emma Hilborn från Lunds universitet redogör för sin forskning om den vänsterradikale redaktören för Landskrona-kuriren, Pär Axelsson. Rubriken på hennes föredrag är Pär Ax inför rätta i sekelskiftets Landskrona. Socialisten, rättvisan och verklighetens grottekvarn.
15.15 – F.d. journalisten vid Sveriges Radio, Anders Bergman, berättar om sina möten med Anton Nilsson.

 

Torsdag 23/11, kl. 18.30 - 20, Landskrona museum.

I spåren av varven - om fanor, konstverk och romaner. Av Sveriges omfattande varvsindustri återstår idag endast ett par mindre anläggningar. Det finns ännu inget varvsmuseum som skildrar arbetet på varven i de städer som dominerades stort av varvsindustrin. Men det finns minnesberättelser och konstnärlig gestaltning av olika slag. Kring dessa teman föreläser Kjersti Bosdotter, tidigare verksam på Industrifacket Metall och ledamot av Nätverket Svenska Varv. Seminariet är ett samarrangemang mellan Centrum för arbetarhistoria, ABF, Landskrona museum och Varvshistoriska föreningen i Landskrona.

 

Fredag 1/12, kl. 13.15 - 15, LUX, Helgonavägen 3 i Lund, sal A:332.

Seminariet gästas av historikern Ingrid Millbourn, docent emerita vid Lunds universitet och professor emerita vid BTH. Ingrid berättar under rubriken De resande på nöjenas marknader om sin forskning om cirkusartister och marknadsgycklare under 1800-talet. Detta gör hon utifrån en bildanalys av tryckta affischer - affischer som säger oss någonting om såväl publikens som artisternas känslor och förväntningar.

_______________________________________________________________________________________________
Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet bedriver en öppen seminarieverksamhet som syftar till att öka den historiska förståelsen för samhällsförändring ur ett underifrånperspektiv. Verksamheten strävar efter att vara en mötesplats för akademiker och en intresserad allmänhet. För närmare upplysning ring Hans Wallengren 0768-825302.

 
   
   

webmaster@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2017-09-11