Bilder från Arbetarrörelsens arkiv
 
 
   > In English

> Gästbok

Post- och besöksadress:
Slottet
261 31 Landskrona

Kansli:
0762 – 47 83 74
Säkrast 11-15 (fre 11-14.30)
kansli@arbetarhistoria.org

Övriga kontaktpersoner:
Lars Berggren
0761 – 48 41 42

Bankgiro:
449-4274

Organisationsnummer:
844001-2212

 
 

Adress:

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
BOX 143
261 22 Landskrona

Besöksadress:Säbygatan 16 (i källaren under arbetsförmedlingen)


tel: 0418-236 50
fax: 0418-184 76
arkivet.landskrona@gmail.com

> Arkivets egen hemsida


Presentation

Föreningen Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona bildades 1945 av Landskrona Arbetarekommun, Facklig Central och ABF-Landskronabygden och har sedan dess samlat på sig ett mycket omfattande lokalhistoriskt källmaterial. Arkivet besöks av allt från forskare, journalister och släktforskare till studenter och skolelever. Idag har arkivet drygt 80 medlemsorganisationer och 30 enskilda medlemmar och förvarar material från runt 1000 olika arkivbildare. Ursprungligen var arkivets verksamhet inriktat på organisationer och föreningar med anknytning till arbetarrörelsen i Landskrona, men genom ett avtal med Landskrona kommun tar arkivet idag hand om arkivalier från alla slags organisationer och föreningar inom Landskrona kommun, liksom personarkiv från flera stora Landskronapersonligheter. Arbetarrörelsens arkiv ingår som en fristående del i Centrum för Arbetarhistoria.

 

 

 

 
 
   
   

webmaster@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2017-07-02