Bilder från Arbetarrörelsens arkiv
 
 
   > In English

> Gästbok

Post- och besöksadress:
Slottet
261 31 Landskrona

Kansli:
0762 – 47 83 74
Säkrast 11-15 (fre 11-14.30)
margareta.wehlou@arbetarhistoria.org

Övriga kontaktpersoner:
Lars Berggren
0761 – 48 41 42

Bankgiro:
449-4274

Organisationsnummer:
844001-2212

 
 

Arbetarhistorikermötet i Landskrona

Bilder av arbete och arbetarrörelse

15 – 16 juni 2017


Vilka bilder, både i bokstavlig och överförd bemärkelse, har genom åren tecknats av arbete och arbetarrörelse? Vilka självbilder har arbetarrörelser närt och hur ska dessa förstås? Vilken roll spelar historiska bilder av arbete och arbetarrörelse för dagens politiska aktörer?
Temat för 2017 års upplaga av Arbetarhistorikermötet i Landskrona är “Bilder av arbete och arbetarrörelser” i bred bemärkelse. Alla som sysslar med arbetarhistorisk forskning, akademisk eller inte, eller med bilder av arbete och arbetares rörelser är välkomna att delta med bidrag.

> Konferensprogram 

> Sessionsprogram

> Abstracts

> Papers

> Deltagarlista

 

Konferensavgift

Avgiften är 1000 kr (500 kr för doktorander och masterstudenter). Pengarna sätts in på Bankgiro 449-4274  (Centrum för Arbetarhistoria, Slottet, 261 31 Landskrona, organisationsnummer 844001-2212).

För betalning från utlandet gäller:
IBAN-nr SE7080000821499939234911,

SWIFT-kod: SWEDSESS

Kontonr: 8214-9 993 923 491-1

I avgiften ingår två luncher, kvällsevenemang, diverse fika, administration med mera. Vi vill ha din avgift senast den 15 maj.

 

Konferensbidrag

En del har redan skickat abstract och/eller rubriker för sina presentationer. Ni som ännu inte har gjort det ber vi inkomma med dessa snarast. Det vi efterlyser är ”mini-abstracts” på max 8 rader plus en rubrik. Dessutom vill vi veta om ni ämnar inkomma med ett fullskaligt paper till konferensen eller om ni tänker nöja er med att göra en muntlig presentation, alternativt inte presentera någonting alls (vilket några redan har anmält att de inte tänker göra). Eventuella papers skickas till info@arbetarhistoria.org Längden bör inte överstiga 12 sidor. Bidragen kommer att kunna laddas ner från hemsidan. Det är bra om alla papers finns på plats senast den 1 juni.

 

Sessioner

Är det någon som önskar anmäla en session så låt oss snarast få veta hur vi ska rubricera den, vilka som är tänkta att ingå i den och om den kan vara öppen kan vara öppen fler deltagare att anmäla sig till. Bäst är om vi genomgående kan köra med 90-minuters sessioner innehållande tre, eller ibland två, presentationer. Undantag må förekomma.

 

Boende

För att kunna delta utan stress i alla aktiviteter rekommenderar vi deltagarna starkt att övernatta i Landskrona. Det finns fyra hotell och ett vandrarhem att välja mellan. Boka gärna så snart som möjligt. I juni har det börjat komma turister och antalet hotellrum är inte överdrivet stort.

Hotell Öresund
www.hoteloresund.se.

Hotell Chaplin
www.hotelchaplin.se

Hotell Kronan
www.hamnhotelletkronan.se

STF Vandrarhem i Landskrona
www.svenskaturistforeningen.se

Hotell Gruyère
http://smakfulltla.se/?page_id=347

 

Program

Ett detaljerat program med uppgift om sessioner, tider med mera, kommer att sändas ut och läggas upp på hemsidan mot slutet av maj. Räkna med att vi börjar ganska tidigt på torsdagen och att det blir gemensam måltid på torsdagskvällen (Landskrona stad bjuder – Teaterrestaurangen bokad!). Konferensen kommer att vara slut senast kl 16 på fredagen.

 

Specialkost

Glöm inte meddela om du önskar någon form av specialkost (gäller de två luncherna samt Landskrona stads bjudning på onsdagskvällen).


 
Konferenskommittén
gm Hans Wallengren
Hans.wallengren@hist.lu.se
+46768-825302

 
   
   

webmaster@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2017-06-13