Bilder från Arbetarrörelsens arkiv
 
 
   > In English

> Gästbok

Post- och besöksadress:
Slottet
261 31 Landskrona

Kansli:
0762 – 47 83 74
Säkrast 11-15 (fre 11-14.30)
kansli@arbetarhistoria.org

Övriga kontaktpersoner:
Lars Berggren
0761 – 48 41 42

Bankgiro:
449-4274

Organisationsnummer:
844001-2212

 
 

Arbetarhistorikermötet i Landskrona

Bilder av arbete och arbetarrörelse

15 – 16 juni 2017


Vilka bilder, både i bokstavlig och överförd bemärkelse, har genom åren tecknats av arbete och arbetarrörelse? Vilka självbilder har arbetarrörelser närt och hur ska dessa förstås? Vilken roll spelar historiska bilder av arbete och arbetarrörelse för dagens politiska aktörer?
Temat för 2017 års upplaga av Arbetarhistorikermötet i Landskrona är “Bilder av arbete och arbetarrörelser” i bred bemärkelse. Alla som sysslar med arbetarhistorisk forskning, akademisk eller inte, eller med bilder av arbete och arbetares rörelser är välkomna att delta med bidrag.

> Konferensprogram 

> Sessionsprogram

> Abstracts

> Papers

> Deltagarlista

 

 
   
   

webmaster@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2017-07-02