Bilder från Arbetarrörelsens arkiv
 
 
   > In English

> Gästbok

Post- och besöksadress:
Skolallén 1
261 32 Landskrona

Kansli:
0762 – 47 83 74
Säkrast 11-15 (fre 11-14.30)
margareta.wehlou@arbetarhistoria.org

Övriga kontaktpersoner:
Lars Berggren
0761 – 48 41 42

Bankgiro:
449-4274

Organisationsnummer:
844001-2212

 
 

Uppladdat 2009-04-21

Anna Stark: Tyst revolution

Sten O Karlsson: Folkhemsretorik och proletär pragmatism

Lars Ekdahl: Svensk arbetarrörelse under demokratins århundrade

Björn Horgby: Facklig-politisk samverkan. Socialdemokratisk kontroll och fackligt inflytande

Mikael Ottoson & Calle Rosengren: I nationens intresse - arbetstidskommittén 1918-19

Uppladdat 2009-04-29

Eva Blomberg & Martin Wottle: Att gå in i politiken. Företagarna och könspolitiken 1990-2005

Uppladdat 2009-05-01

Emma Hilborn: Sanningens förkämpar. Fiktion, verklighet och sanning i Brand vid 1900-talets början

Jenny Langkjaer: Konflikt och samförstånd i kampen om ordet. Säkerhetspolisens övervakning av svensk arbetarrörelse 1885-1918

Jesper Johansson: En stad i brytningstid(er) – Landskrona under efterkrigstiden 

Uppladdat 2009-05-03

Tobias Karlsson: När jobben hotades: Tobaksindustriarbetareförbundet och kvinnorna,
1921-1928

Uppladdat 2009-05-08

Lars Hansson: Den glömda utvandringen i nytt ljus

Uppladdat 2009-05-12

Christer Ericsson: Company strategies and sport models

Uppladdat 2009-05-17

Zeki Yalcin: ETT NYTT MILLENNIUM OCH NYA UTMANINGAR – FACKET OCH DE ÖPPNA GRÄNSERNA INOM EU

Uppladdat 2009-05-19

Flemming Mikkelsen: Do We Still Have a Scandinavian Working Class? – Class and Society in Scandinavia Since 1945 

Tabell 1; Tabell 2; Tabell 3;

Uppladdat 2009-05-26

Louise Bergström: Strid i sekelskiftets skånska betstycke – galicisk arbetskraft och svenska reaktioner  

Detta är det sista paper som laddas upp; övriga blir endast muntliga presentationer
 
   
   

webmaster@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2014-09-03