Bilder från Arbetarrörelsens arkiv
 
 
   > In English

> Gästbok

Post- och besöksadress:
Skolallén 1
261 32 Landskrona

Kansli:
0762 – 47 83 74
Säkrast 11-15 (fre 11-14.30)
margareta.wehlou@arbetarhistoria.org

Övriga kontaktpersoner:
Lars Berggren
0761 – 48 41 42

Bankgiro:
449-4274

Organisationsnummer:
844001-2212

 
 

Forskarkonferens vid Centrum för Arbetarhistoria

Landskrona 28-29 maj 2009

Konferensens tema, Konflikt och samförstånd, ska tolkas i brett inkluderande bemärkelse.Temat ska ses som en positionsangivelse av forskningsområdets nuvarande läge, så som det avspeglas i mycket av den nyare arbetshistoriska forskningen nationellt såväl som internationellt. Att både Konflikt och samförstånd i olika bemärkelser och på olika nivåer lyfts fram på den tredje arbetshistoriska forskarkonferensen i Landskrona ser vi därför både som angeläget och som en lämplig tematik.

SESSIONSPROGRAM OCH TEXTER

Sessionsprogrammet kan hämtas här.

Texterna läggs ut här efterhand som de kommer in.

KONFERENSPROGRAMMET

Konferensprogrammet kan laddas ner >här.

DELTAGARLISTA

En deltagarlista kan laddas ner >här. Bilder från konferensen >här

 
   
   

webmaster@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2014-09-03